سایت مذهبی و فرهنگی سرباز آخر http://sarbazeakhar.ir 2020-04-02T23:52:48+01:00 text/html 2020-03-31T21:47:07+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « همین آرزمه » با صدای محمد حسین پویانفر - ویژه شب آرزوها http://sarbazeakhar.ir/post/392 <div align="center"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#006600">نماهنگ « همین آرزمه » با صدای محمد حسین پویانفر</font></div><div align="center"><font size="4"> <font face="Mihan-Iransans" color="#990000">( ویژه شب آرزوها )</font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><img src="http://s10.picofile.com/file/8392751926/Mohammad_Hossein_Poyanfar_Hamin_Arezoome.jpg" alt="نماهنگ همین آرزومه پویانفر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></font></div></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></font></div><div align="center"><br><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">همین آرزومه همینه مسیرم&nbsp;&nbsp; </font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><font size="3" face="Mihan-Iransans">حسینی بمونم حسینی بمیرم</font></font> </font><br><br></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></div><div align="center"><div align="center"><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8389615134/mohammad_hossein_pooyan_far_hamine_arezoome_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 50 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/k5tvobf76f08ihl/mohammad_hossein_pooyan_far_-_hamine_arezoome_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 50 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><br></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">پخش آنلاین و متن شعر در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div></div><br> text/html 2020-03-31T20:54:32+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 مداحی « انقلاب فاطمی » با نوای حاج مهدی رسولی - ویژه ایام 22 بهمن http://sarbazeakhar.ir/post/217 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#006600">مداحی « انقلاب فاطمی » با نوای حاج مهدی رسولی</font></div><div align="center"><font size="4"> <font face="Mihan-Iransans" color="#990000">( ویژه ایام 22 بهمن )</font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><img src="http://s11.picofile.com/file/8392751992/ZVCjMs3028988rect.jpg" alt="مداحی انقلاب فاطمی مهدی رسولی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans" color="#990000"><style><br></style></font></font></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مداحی شور « انقلاب فاطمی » با نوای حاج مهدی رسولی - ویژه ایام 22 بهمن 98 </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">- هیئت ثارالله زنجان ایام فاطمیه شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8387924768/Mehdi_Rasouli_enghelabe_fatemi_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 40 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/fs4ival2xxdnnz4/Mehdi_Rasouli_-_enghelabe_fatemi_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 40 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><br></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">پخش آنلاین و متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div></div> text/html 2020-03-28T01:54:07+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 دانلود مستند مشق روز http://sarbazeakhar.ir/post/195 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">مستند مشق روز</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><font color="#CC0000">( سوالات بی پرده از دانشجویان دختر ایرانی و خارجی )</font><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8392304150/Mashgherooz_Poster.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مستند مشق روز ، یه روایت جنجالی اجتماعی است که سوالاتی بی پرده از دختران دانشجو در ایران و خارج کشور میکند که ارزش تماشا دارد.</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در بخشی از مستند به تفاوت انتخاب رشته میان دانش آموزان ایرانی و آلمانی اشاره میکند.<br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مدت زمان این مستند 20 دقیقه که به کارگردانی حسین عابدی در سال 1393 تولید شده است.</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=21&amp;co=133" target="_blank" title="">+ دانلود قانونی مستند مشق روز</a></font></div><div align="center"><br><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans">این چند مستند زیر هم خیلی جالبه حتما ببینید</font></b></font></span></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=1&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 1</a><br></font><br></font></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=2&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 2</a><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=15&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 3</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><font color="#CC0000"><a class="md-inline-link" href="http://www.sarbazeakhar.ir/post/188" target="_blank" rel="noopener nofollow">+ دانلود مستند انقلاب جنسی 4</a><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=17&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود مستند متولد اورشلیم</a><br></font></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"></font></font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s6.picofile.com/file/8392304176/Mashgherooz_Poster1_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" color="#CC0000"><font face="Mihan-Iransans">پخش آنلاین تیزر در ادامه مطلب</font></font><br></div> text/html 2020-03-28T00:24:32+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 معرفی کتاب تنها زیر باران - شهید مهدی زین الدین http://sarbazeakhar.ir/post/187 <div align="center"><font size="4" color="#006600">معرفی کتاب تنها زیر باران</font></div><div align="center"><font size="3" color="#CC0000">(</font><font size="3" color="#CC0000"> روایت هایی خوانده نشده از زندگی شهید مهدی زین الدین)</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8392301976/zenodin_4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کتاب «تنها زیر باران» روایت هایی خوانده نشده از زندگی شهید مهدی زین الدین فردی که با درخواستش تحصیلش در دانشگاهای فرانسه مورد موافقت قرار گرفته بود اما ....</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این اثر کوشیده است با روایت هایی نو و دست اول به برهه های کم تر خوانده شده زندگی شهید مهدی زین الدین بپردازد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s6.picofile.com/file/8392301950/zenodin_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تفاوت متن این کتاب با کتبی که در حوزه زندگی این شهید نوشته شده در این است که تنها زیر باران با رعایت یک سیر تاریخی سعی کرده هر روایت را در زمان خود بیان کند؛ بدین ترتیب توانسته تصویر نسبتا جامعی از فراز و نشیب های حیات فرمانده لشکر 17 علی بن ابی طالب (ع) ارائه دهد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> این کتاب در قطع رقعی و در 312 صفحه به رشته تحریر درآمده و از سوی انتشارات حماسه یاران وارد بازار شده است.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در بخشی از کتاب آمده است: «می‌خواست ادامه &nbsp;تحصیل بدهد. قصد داشت برود خارج. به دانشگاه های معتبر جهان درخواست پذیرش داده بود. چون امام پاریس بودند برای دانشگاه های فرانسه هم فرستاد. مدارکش را که پست کرد، رفت دنبال یادگیری زبان. انگلیسی را یاد گرفت. زبان فرانسه را تازه میرفت که از پاریس برایش نامه آمد. با درخواستش موافقت کرده بودند. همه کارهایش را راست‌و‌ریس کرد تا برود. فقط مانده بود بلیط هواپیما بگیرد که...»</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s6.picofile.com/file/8392301968/zenodin_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">مهدی زین الدین، در اوج جوانی و با وجود تجربه کم در عرصه مدیریت و جنگ، تبدیل به یکی از شاخص‌ترین فرمانده‌های آن سال‌ها می‌شود و این یکی از مهم‌ترین دلایلیست که باید به خاطرش، از زین الدین گفت و از زین الدین شنید. زین الدینی که رهبر معظم انقلاب در توصیفش می‌گوید که او ستاره‌ای درخشان بود و فقدانش ما را داغدار کرد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><br></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">خاطره‌ای که در ادامه می‌آید برشی از کتاب تنها؛زیرباران است؛ روایتی عجیب از حاج قاسم سلیمانی درباره شهید مهدی زین الدین :</font></p><blockquote class="md-block-blockquote md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">« هیجان‌زده پرسیدم: «آقامهدی مگه تو شهید نشدی؟ همین چند وقت پیش،‌ توی جاده‌ی سردشت...» حرفم را نیمه‌تمام گذاشت. اخم كوتاهی كرد و چین به پیشانی‌اش افتاد. بعد باخنده گفت: «من توی جلسه‌هاتون میام. مثل اینكه هنوز باور نكردی شهدا زنده‌ن.» &nbsp;عجله داشت. می‌خواست برود. یك بار دیگر چهره‌ی درخشانش را كاویدم. حرف با گریه از گلویم بیرون ریخت: «پس حالا كه می‌خوای بری، لااقل یه پیغامی چیزی بده تا به رزمنده‌ها برسونم.» رویم را زمین نزد.ـ قاسم، من خیلی كار دارم، باید برم. هرچی می‌گم زود بنویس.هول‌هولكی گشتم دنبال كاغذ. یك برگه‌‌ی كوچك پیدا كردم. فوری خودكارم را از جیبم درآوردم و گفتم: «بفرما برادر! بگو تا بنویسم.»ـ بنویس: «سلام، ‌من در جمع شما هستم»همین چند كلمه را بیشتر نگفت. موقع خداحافظی، با لحنی كه چاشنیِ التماس داشت، گفتم:‌ «بی‌زحمت زیر نوشته رو امضا كن.» برگه را گرفت و امضا كرد. كنارش نوشت: «سیدمهدی زین‌الدین» نگاهی بهت‌زده به امضا و نوشته‌ی زیرش كردم. باتعجب پرسیدم: «چی نوشتی آقامهدی؟ تو كه سید نبودی!»ـ اینجا بهم مقام سیادت دادن.از خواب پریدم. موج صدای آقامهدی هنوز توی گوشم بود؛ «سلام، من در جمع شما هستم»</font></blockquote><p class="md-block-unstyled md-block-rtl" align="center"><br></p><h1 class="Htags" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><span class="title">زندگی‌نامه و</span> وصیت نامه شهید در ادامه مطلب</font><br></h1></div><br> text/html 2020-03-27T03:24:18+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « از زمانه می گیریم ، انتقام سیلی را » با نوای حاج میثم مطیعی http://sarbazeakhar.ir/post/155 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600">نماهنگ « از زمانه می گیریم ، انتقام سیلی را » با نوای حاج میثم مطیعی <br></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans">فاطمیه 98<br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s11.picofile.com/file/8392751576/18778468_2797_b_615365212.jpg" alt="مداحی از زمانه می گیریم انقام سیلی را میثم مطیعی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><style><br></style></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><style><br></style></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></font></div></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مداحی حاج میثم مطیعی در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها فاطمیه 1398</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8387924868/meysam_motiee_az_zamane_migirim_entgham_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 70 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/1z0mgju6sh5zvci/meysam_motiee_-_az_zamane_migirim_entgham_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 70 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><br></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">پخش آنلاین و متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div> text/html 2020-03-27T03:10:35+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ «به قولت عمل کن دوباره ، منو بغل کن دوباره » از محمود کریمی http://sarbazeakhar.ir/post/16 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600">نماهنگ «به قولت عمل کن دوباره ، منو بغل کن دوباره » از محمود کریمی<br></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans">شهید قاسم سلیمانی</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s10.picofile.com/file/8392751726/19249399_4566_b.jpg" alt="نماهنگ به قولت عمل کن دوباره" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><font color="#CC0000"></font></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بی تابی دختر شهید مدافع حرم و در آغوش کشیدن توسط شهید قاسم سلیمانی - همراه با مداحی محمود کریمی «به قولت عمل کن دوباره »</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8387924734/karimi_mano_baghal_kon_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 30 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/lejanw4n1k71wgy/karimi_-_mano_baghal_kon_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 30 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><br></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">پخش آنلاین و متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div><br> text/html 2020-03-27T01:48:31+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 دانلود مستند انقلاب جنسی 4 http://sarbazeakhar.ir/post/188 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">مستند انقلاب جنسی 4 <br><font size="4" color="#CC0000">مقایسه بی پرده مسائل جنسی در ایران و سایر کشور ها&nbsp; 18+<br><br><img src="http://s7.picofile.com/file/8381805892/enghelab_jensi.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><font color="#006600">مستند انقلاب جنسی 4 به زودی پخش خواهد شد...</font></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">برای دانلود این مستند به لینک زیر مراجعه فرمایید<br><br></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=1&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 1</a></font><br></font><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=2&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 2</a><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=15&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 3</a></font></div></div><div align="center"><font color="#006600"><br></font></div><div align="center"><font color="#006600"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 4 به زودی</font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=17&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود مستند متولد اورشلیم</a></font></font><br></font><div align="center"><br><br></div></div><div align="center"><br><p align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354886084/enghelabejensi1_3.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p><br></div><div align="center"><br><p class="md-block-unstyled md-block-rtl" align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">اخیرا حسین شمقدری ، کارگردان مستند انقلاب جنسی 1 ، 2 و 3 از آماده شدن مستند انقلاب جنسی 4 برای پخش خبر داده است !</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl" align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ولی موضوع آن چیست ؟ با توجه به اینکه اکثر دغدغه های این گروه به نوعی هنجار شکنی در تاریخ مستند سازان قانونی ایران است و تمامی مستند های شان با کلی حرف مجوز پخش گرفته اند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl" align="right"><br></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354886092/enghelabejensi1_8.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نکته قابل تامل اینجاست که مستندساز معتقد است در جمهوری اسلامی سبک جنسی اسلامی اصلاً پیاده نشده یا خیلی ضعیف بوده است اما سبک جنسی غربی در جاهایی موفق بوده و غرب اسلامی رفتار کرده است؛ مستندساز توقع دارد آن بخش‌هایی از سبک جنسی غرب که به‌نظرش موفق بوده در ایران هم پیاده شود اما جالب اینجاست که در طول مستند خبری از سبک جنسی اسلامی در غرب نیست!</font></p><p align="center"><br><br><br><br></p></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font><br></div><br> text/html 2020-03-20T15:45:35+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 99 - سال « جهش تولید » http://sarbazeakhar.ir/post/212 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><font color="#009900">پیام نوروزی مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز سال 99 </font><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000">سال « جهش تولید »</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><img src="http://s6.picofile.com/file/8391544826/13990101_05452021.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></div><div align="center"><br><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۹ را سال « جهش تولید » نامگذاری کردند و فرمودند: جهش تولید باید تغییر محسوس در زندگی مردم ایجاد کند.</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s7.picofile.com/file/8391545000/13990101_0645208.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span style="color:gray">فیلم کامل | پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹</span></strong> </font><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"> <br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> با توجه به پهنای باند اینترنت خود ، می توانید این فیلم را با کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید :</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br> <a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/45201/13990101_48865.mp4" title="دریافت فیلم فیلم کامل | پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ با کیفیت بالا">کیفیت خوب و فرمت Mp4 و با حجم 837.9 MB</a> <br> <a href="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/45201/13990101_48865_l.mp4" title="دریافت فیلم فیلم کامل | پیام نوروزی رهبر انقلاب به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ با کیفیت متوسط">کیفیت متوسط و فرمت Mp4 و با حجم 93.1 MB</a> </font></div></div></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000">متن و نمایش آنلاین در ادامه مطلب ...<br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"></font><br></div> text/html 2020-03-19T21:02:11+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « بهار بارونی » با صدای حسین حقیقی - سال تحویل 99 http://sarbazeakhar.ir/post/161 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ « بهار بارونی » با صدای حسین حقیقی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><font color="#990000">( سال تحویل 99 )</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><font color="#990000"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><font color="#990000"><img src="http://s10.picofile.com/file/8392751800/20273523_9516_b.jpg" alt="نماهنگ بهار بارونی حسین حقیقی" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><font color="#990000"></font><br></font></div></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><font size="3" face="Mihan-Iransans">حال و روز ما و این بهار همین بارونه<br> گریه تنها چاره ی این دل بی سامونه</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s7.picofile.com/file/8391357542/Hossein_Haghighi_Bahare_Barouni_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 30 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="https://www.mediafire.com/file/mwz9uueo1188yce/Hossein_Haghighi_-_Bahare_Barouni_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 30 مگابایت از سایت مدیا فایر</a><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma" color="#333333"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="2" face="Tahoma" color="#333333"><font face="Mihan-Iransans"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong><a href="https://www.mediafire.com/file/nznjmzh5qz6eoif/Hossein_Haghighi_-_Bahare_Barouni_-_www.sarbazeakhar.ir.mp3/file" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود آهنگ از مدیا فایر 6 مگابایت</span></a><br>یا<br></strong></span><a href="http://s6.picofile.com/file/8391359176/Hossein_Haghighi_Bahare_Barouni_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود آهنگ از پیکوفایل 6 مگابایت</span></a></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></font></p><div align="center"><br><br></div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ « بهار بارونی » با صدای حسین حقیقی در آستانه تحویل سال نو و همزمانی آن با سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) منتشر شد .</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در این قطعه سید جواد <span style="text-align:right">پرئی</span> ترانه سرا، رضا <span style="text-align:right">تاجبخش</span> نوازنده پیانو، احسان جوادی <span style="text-align:right">میکس</span> و <span style="text-align:right">مستر</span>، طاها چوگان باز تهیه کننده و حسین حقیقی به عنوان آهنگساز و خواننده گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.</font> </div><p style="text-align:justify"><br></p><div align="center"><br></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">پخش آنلاین و متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><br> text/html 2020-03-11T00:05:18+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 دانلود کتاب سه دقیقه در قیامت - تجربه واقعی از مرگ NDE http://sarbazeakhar.ir/post/391 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600">معرفی سه دقیقه در قیامت<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> <font color="#CC0000">( </font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><span class="" title="Edited">ماجرایی واقعی از تجربه نزدیک به مرگ NDE </span>)</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><img src="http://s7.picofile.com/file/8390083876/3daghighe_ta2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><span style="background-color: rgb(0, 153, 0);">کتاب ، ماجرای فردی است که برای دقایقی قیامت را تجربه می‌کند....</span><br><br><font color="#CC0000">با خواندن این کتاب از چهار چوب زندگیتان فراتر می روید و انسانی تر زندگی می‌کنید.</font><br>‌<br>کتاب ، روایت رزمنده ی مدافع حرمی که در اثر یک عارضه برای جراحی به بیمارستان رفته و دچار ایست قلبی می شود و به مدت سه دقیقه تا احیا وارد برزخ شده و تمام وقایع عالم پس از مرگ را مشاهده می کند ، از خارج شدن روح از جسم تا حسابرسی اعمال و سرگذشت اموات خود و دوستان همرزمش چه پس از شهادت یا قبل از آن</span></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><br></span></font></div><div><br><h2 class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000">سه دقیقه در قیامت، شروع تغییر :</font><br></font></h2><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سه دقیقه در قیامت برای هر شخصی می‌تواند نقطهٔ آغازی باشد برای تغییر. با خواندن این کتاب از چهارچوب زندگیتان فراتر می‌روید و انسانی‌تر زندگی می‌کنید. </font></p><br><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آقایی می‌گفت من نزدیک شاید ۲۰ میلیون تومان را به بیت المال برگردوندم وقتی این کتاب را خوندم</font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تجربه‌ای نزدیک به مرگ که توجه به نماز، گره گشایی از کار مردم و نیت خالصانه را برای سرانجامی نیک روایت می‌کند. </font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">«سه تا عمل را بهم گفتن این کارها را انجام بدی به عمرت افزوده می‌شه. یکی صله رحم، یکی کار برای رضایت خدا و سومی این که زیارت اهل بیت» </font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000">کتاب "سه دقیقه در قیامت" جزو&nbsp; پرفروش ترین کتاب این روز هاست.</font></span></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><br></font></span></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><b>کلیپ اول معرفی کتاب :</b></font></font></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><b></b></font><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/KrZYL/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><br></font></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><a href="http://s6.picofile.com/file/8390083776/3daghighe_www_sarbazeakhr.mp4.html" target="_blank" title="">+ دانلود کلیپ</a><br></font></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><b>کلیپ دوم معرفی کتاب :<br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/yEHuG/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></b></font></font></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><b><br></b></font></font></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8390083826/3daghighe2_www_sarbazeakhr.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود کلیپ</a></b></font></font></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><b><br></b></font></font></span></font></div><div align="right"><h2 class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مقدمه کتاب سه دقیقه در قیامت :<br></font></h2><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">سال ۱۳۹۶ سفری به اصفهان داشتیم. آنجا از یک دوست عزیز که یکی از فرماندهان سپاه بود، شنیدم که ماجرای عجیبی برای همکارشان اتفاق افتاده. ایشان میگفت: همکار ما جانباز و از مدافعین حرم است. </font></p><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">او در جریان یک عمل جراحی، برای مدت ۳ دقیقه از دنیا می‌رود و سپس با شک ایجاد شده در اتاق عمل، دوباره به زندگی بر می‌گردد. اما در همین زمان کوتاه، چیزهایی دیده که درک آن برای افراد عادی خیلی سخت است! همکار ما برای چند نفر از رفقای صمیمی، ماجرایش را تعریف کرد، اما خیلی نمی‌خواست ماجرایش پخش شود. </font></p><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">در ضمن، از زمانی که اتفاق افتاده و از آن سوی هستی برگشته، اخلاق و رفتار فوق العاده خوبی پیدا کرده! </font></p><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">مشتاق دیدار این شخص شدم. تلفن تماس این شخص را گرفتم و چندین بار زنگ زدم تا بالاخره گوشی را برداشت. نتیجه چندین بار مصاحبه و چند سفر و دیدار و… کتابی شد که پیش روی شماست. </font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">البته ساعت‌ها طول کشید تا ایشان را راضی کنیم که اجازه چاپ مطالب را بدهند. در ضمن، شرط ایشان برای چاپ کتاب سه دقیقه در قیامت، عدم ذکر راوی ماجرا بود. در کتاب سه دققه در قیامت سعی بر اختصارگویی بوده است و برخی موارد که راوی راضی به بیانش نبوده را حذف کردیم.</font> <br></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><br></p><h2 class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سه دقیقه در قیامت، تجربه‌ای هنگام عمل جراحی :<br></font></h2><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">سه دقیقه در قیامت شرح حال کسی است که حین عمل جراحی دنیایی متفاوت را تجربه کرده است. این کتاب‌ترسناک نیست اما تکان دهنده هست و حواس ما را به روابطمان با آدم‌های دور و برمان جمع‌تر می‌کند. </font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> «اعمال خوبم به خاطر شوخی‌های بیش از حد و صحبت‌های پشت مردم و غیبت‌ها نابود می‌شد و اعمال زشت من باقی می‌ماند» </font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">راوی کتاب که نمی‌خواهد از او نامی برده شود به توصیهٔ دوستان شهیدش راضی به نقل سرگذشتش شده و از مراحل حسابرسی در کتاب اعمالش سخن گفته. </font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> «ایشون حرف از کتاب اعمال می‌زنه، ما از بچگی برامان گفتن نامهٔ اعمال. به قرآن که مراجعه کردم دیدیم میگه کتاب اعمال، اقرا کتابک</font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl" align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s6.picofile.com/file/8390083868/3daghighe_ta1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"> </font></p><h3 class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">معاد، حق‌الناس :<br></font></h3><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کتابی که یادآور یکی از اصول دین یعنی معاد است و توجه مخاطب را به بیت المال و حق الناس جلب می‌کند. </font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> «ایشون میگه مثلا ده پانزده تا کتاب یک نفر تو ادارهٔ ما وقف کرده بود، من از این کتاب‌ها استفاده می‌کردم و به سربازها و به دیگران می‌دادم بخونن. بعد از یک مدت کتاب‌ها را بردم جای دیگه. دیدم اون جا استفاده نمی‌شه برگردوندم سر جاش. گفت به من گفتن اگر کتاب‌ها را بر نمی‌گردوندی تو زمینه حق الناس به همهٔ اون کسانی که بعدا میومدن و سراغ این کتاب‌ها را می‌گرفتن بدهکار بودی، مدیون بودی.» <br></font></p><p class="ql-align-right ql-direction-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">این کتاب توسط انتشارات شهید ابراهیم هادی به چاپ رسیده است و نویسنده این کتاب بنا به دلیل خاصی نخواسته است که نامش فاش شود ، اما در صحت گفتار این نویسنده افراد بزرگی از جمله شهید جواد محمدی ، شهید عبدالمهدی کاظمی ، شهید یحی براتی ، شهید سجاد مرادی و شهید مرتضی زارع که از شهدای مدافع حرم هستند ، تایید کرده اند.</font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"></span></font><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><br><font color="#CC0000">کتاب "سه دقیقه در قیامت" جزو&nbsp; پرفروش ترین کتاب این روز هاست.</font></span></font></div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"></font></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><br></font></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"><font color="#CC0000"><br></font></span></font></div><div align="center"><br><div id="tagBank" class="clearfix"><div id="tag_4">کتاب سه دقیقه در قیامت ، سه دقیقه در قیامت ، دانلود رایگان کتاب سه دقیقه در قیامت ، دانلود کتاب سه دقیقه در قیامت</div><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="" title="Edited"></span></font></div> text/html 2020-03-06T18:05:35+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 مداحی زیبای در نجف از محمد حسین پویانفر - در وصف امام علی (ع) http://sarbazeakhar.ir/post/337 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#009900">مداحی زیبای در نجف از محمد حسین پویانفر</font><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000">در وصف امام علی (ع)</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361838926/14448643_3067_b_355434646.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><span title="Edited">حی علی خیرالعمل یعنی ولای مرتضی<br>روزی عالم میرسه از خاک پای مرتضی</span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این نماهنگ مداحی زیبا که تیتراژ برنامه درّنجف از شبکه قرآن سیما را محمد حسین پویانفر ، اجرا کرده است.</font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8269938984/Saber_Khorasani_Reza_Sanatgar_imam_hasan_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title=""><br></a><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8361839768/mohammad_hossein_pooyan_far_dor_najaf_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ مداحی با کیفیت بالا 78 مگابایت از سایت پیکوفایل</a></b></font></div><br><div align="center"><br><br><br><br><br><br><font size="2"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8361839900/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%AC%D9%81.mp3.html" target="_blank" title="">+دانلود صوتی mp3&nbsp; با کیفیت بالا 7 مگابایت</a></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b></b></font><br></div></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></div> text/html 2020-03-06T15:34:20+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « خانه پدری » به روایت سید حمیدرضا برقعی http://sarbazeakhar.ir/post/364 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ « خانه پدری » به روایت سید حمیدرضا برقعی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/heETj/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s7.picofile.com/file/8380815392/borghei_khane_pedari_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 110 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/ze3isui622lps19/borghei_-_khane_pedari_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 110 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ خانه پدری را با شعر و اجرای حمیدرضا برقعی در مدح حضرت علی علیه السلام ، نویسنده و کارگردان : میم . ب . مهاجر </font> </div><p style="text-align:justify"><br></p><div align="center"><br></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><br></div> text/html 2020-03-05T19:24:42+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ بسیار زیبای حیدر از صابر خراسانی http://sarbazeakhar.ir/post/179 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ بسیار زیبای حیدر از صابر خراسانی<br></font><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8281136650/saber_khorasani_heydar.jpg" alt="" width="526" vspace="0" hspace="0" height="295" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این نماهنگ زیبا که به همت مرکز آوای انقلاب اسلامی؛ «مأوا» و شعر حامد خاکی با صدای صابر خراسانی اجرا شده است.</font><br></div><br><br><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://s9.picofile.com/file/8269694534/saber_khorasani_heydar_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا از سایت پیکوفایل 90 مگابایت</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/q0ej8pqq5lod50d/saber+khorasani+-+heydar+-+www.sarbazeakhar.ir.mp4" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا از سایت مدیافایر 90 مگابایت</a></font><br><br><br><br><br><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...</font></font></b><br></div> text/html 2020-03-04T13:47:25+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 دانلود کتاب یادت باشد - خاطرات شهید حمید سیاهکالی مرادی از زبان همسرش فرزانه سیاهکالی http://sarbazeakhar.ir/post/353 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600">معرفی کتاب یادت باشد</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> <font color="#CC0000">( خاطرات شهید حمید سیاهکالی مرادی از زبان همسرش فرزانه سیاهکالی )</font></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8381696342/Molazeman_Haram_siahkali_L_mp4_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">«یادت باشد»کتابی است که می‌شود ساعت‌ها با آن خندید و روزها با آن اشک ریخت. کتاب را که ورق می‌زنی انگار برایت همه شهدا تصویر می‌ شوند و تازه می‌فهمی آنهایی که فدایی زینب شدند، چقدر شبیه هم هستند. </font><br></div><div align="right"><p style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14px;">کتابی که <span style="background-color: rgb(255, 102, 102);">رهبر معظم انقلاب</span> فرمودند: <span style="color:#0000FF;"><strong><span style="background-color:#FFFF00;">باید داستان زندگی قهرمانان آن در تاریخ ثبت شود.</span></strong></span></span></font></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px;">توصیه میکنم ادامه مطلب را حتما بخوانید.</span></p></div><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span>این کتاب چند سالی هست که جزو پرفروش ترین کتاب های ایران میباشد.</span></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span><br></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span><br></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span><br></span></font></div><div align="right"><div align="center"><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans">این چند مستند زیر هم خیلی جالبه حتما ببینید</font></b></font></span></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=1&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 1</a></font><br></font><br></font></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=2&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 2</a><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=15&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 3</a></font></div><font color="#006600"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=17&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود مستند متولد اورشلیم</a></font></font><br></div><div align="center"><br><br></div></div><p style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14px;">قصه حول دو جوان متدین دهه هفتادی&nbsp; است که ماجراهای گوناگونی را در طی رسیدن به هم و بعد از آن در طول زندگی مشترک طی میکنند. روایتی از دو جوان عاشق که پا بر امیال نفسانی میگذارند و علی رغم سختی ها مانع یکدیگر نمیشوند.</span></font></b></p><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font></b><p style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 14px;">سبک قصه به گونه ای نوشته شده است که نه تنها ملال آور نیست، بلکه خواننده خود را در درون قصه می بیند و انگار او نیز مثل حمید و فرزانه از نزدیک این ماجراها را مشاهده میکند.</span></font></b></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span><br></span></font></div><div align="right"><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">اگر کسی این کتاب را از ابتدا تا انتها بخواند، قطعا به دو نکته زیر اعتراف می‌کند:</font></p><ol><li><font size="3" face="Mihan-Iransans">یک داستان عاشقی است که تا الآن در هیچ سریالی ندیده‌ام</font></li><li><font size="3" face="Mihan-Iransans">امکان ندارد که این کتاب را تا آخر بخوانی و خنده‌ها و گریه‌های عمیقی نداشته باشی</font></li></ol></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><b>کلیپ دلیل نام گذاری کتاب از زبان همسر شهید:</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><b><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YktdP/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" __idm_frm__="10737418777"></iframe></div></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><b><a href="http://s6.picofile.com/file/8381752718/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C.mp4.html" target="_blank" title="">+ دانلود کلیپ</a></b></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><div align="center"><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 102, 102);"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans">این چند مستند زیر هم خیلی جالبه حتما ببینید</font></b></font></span></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><font color="#FF0000"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=1&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 1</a></font><br></font><br></font></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=2&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 2</a><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=15&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود قانونی مستند انقلاب جنسی 3</a></font></div><font color="#006600"><br></font><font face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=17&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود مستند متولد اورشلیم</a></font></font><br></div><div align="center"><br><br></div></div><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">به قدری همسر بزرگوار شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی مرادی داستان‌های مختلف از ابتدای آشنایی با این شهید که پسر عمه‌اش می‌شود را با جزئیات تعریف می‌کند که شما مانند یک سریال می‌توانید هر شب در درون ذهنتان این تصاویر دقیق را به صورت یک فیلم واضح مشاهده کنید و حسابی لذت ببرید. اما این سریال واقعی است و نمی‌توانی آخر آن بگویی که همه‌اش داستان بود و بازیگران آن الآن صحیح و سالم هستند. آخر داستان با تمام وجودت دوست داری که ای کاش این سریال بود و یک داستان تخیلی تا تمام رنج‌های همسر شهید را در فراع عزیزش حس نکنی و هر زمان یاد آن می‌افتی،‌ شرمنده این شهدا و خانواده‌های عزیزشان نشوی اما چه میشه کرد که این داستان واقعی است.</font></p><p><br></p><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8381694192/yadet_bashe_pic_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">در کتاب یادت باشد تمام داستان‌های آشنایی شهید حمید سیاهکالی عزیز با همسرشان تا روزهای بعد از شهادت را از زبان همسرشان می‌خوانید و تنها راوی این کتاب ایشان است که الحق و الانصاف کار بزرگی کردند که باعث تولید این اثر زیبا، دلنشین و سرشار از درس‌های زندگی شدند.</font></p><p><font size="3" face="Mihan-Iransans">در این چند شب که این کتاب زیبا را می‌خواندم، لحظات خاص و شیرینی را تجربه کردم و خیلی درس‌ها از زندگی این شهید بزرگوار و همسرشان گرفتم که از همسر شهید و تمام دست‌اندرکاران تولید کتاب یادت باشد کمال تشکر را دارم و امیدوارم این کتاب به زودی به تمام زبان‌های زنده دنیا چاپ شود تا مردم دنیا کمی از عشق واقعی را بفهمند.</font></p></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8381694218/yadet_bashe_pic_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><strong><br></strong></div><div align="center"><font size="3"><strong><br></strong></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong>بخشی از متن کتاب :</strong></font></div><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong><span><br></span></strong><span>لحظه آخر به حمید گفتم: «حمید تو رو به همون حضرت زینب (س) هرکجا تونستی تماس بگیر». گفت: «جور باشه حتماً بهت زنگ می‌زنم، فقط یه چیزی، از سوریه که تماس گرفتم چطوری بگم دوستت دارم؟ اونجا بقیه هم کنارم هستن، اگه صدای منو بشنون از خجالت آب میشم»؛ به حمید گفتم: «پشت گوشی به جای دوستت دارم بگو یادت باشه! من منظورت رو می‌فهمم»<br><br>از پیشنهادم خوشش آمده بود، پله‌ها را که پایین می‌رفت برایم دست تکان می‌داد و با همان صدای دلنشینش چندباری بلند بلند گفت: «یادت باشه! یادت باشه!» لبخندی زدم و گفتم: یادم هست! یادم هست!<br><font color="#990000">-یادت باشه (دوستت دارم)<br>+یادم هست (منم دوستت دا<strong>رم)</strong></font></span></font></div><div align="center"><strong><br></strong></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s7.picofile.com/file/8381694176/yadet_bashe_pic_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000">+ دانلود مستند در ادامه مطلب ....</font><br></div> text/html 2020-03-02T17:29:55+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 حاج مهدی رسولی - مداحی « کلمینی » - فاطمیه 98 http://sarbazeakhar.ir/post/83 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">حاج مهدی رسولی - مداحی « کلمینی » - فاطمیه 98</font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000">( </font><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b><b><b><b><b>یه کمی حرف بزن علی نمیره ، حرف رفتن نزن علی میمره</b></b></b></b></b></font><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000"> )</font></p><p><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style></font></p><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/9gC2l/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></font></div><p></p><p><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></p><p><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></p><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8387924826/Mehdi_Rasouli_kalemaini_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 60 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/p5r9omjm2vre8rt/Mehdi_Rasouli_-_kalemaini_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 60 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><br></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div></div>