سرباز آخر http://sarbazeakhar.mihanblog.com 2019-06-18T02:19:35+01:00 text/html 2019-06-12T13:55:07+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 بین ایران و آمریکا در هیچ صورت جنگ نظامی رخ نمی دهد - سخنرانی روشنگرایانه دکتر حسن عباسی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/286 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">آمریکا و جنگ با ایران !!!</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#006600">دکتر حسن عباسی : آمریکا وجودش را ندارد وارد جنگ با ایران شود</font></div><div align="center"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/j5AXL/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">در این کلیپ که با سخنرانی دکتر حسن عباسی به بررسی احتمال جنگ بین آمریکا با ایران به صورت نظامی می پردازد و نتیجه گیری میکند این یک امر محال میباشد.</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br>پی نوشت : <br>سالهاست که این بحث ها مطرح است و متاسفانه گاهی با انداختن این ترس جنگ با آمریکا و متحدانش ،برخی افراد بهره های خود را برده اند.<br>در صورتی که با توجه توان و اقتدار ایران در امکانات نظامی ، امری محال است و قطعا دشمنان ما نیز هیچگاه به صورت نظامی و فیزیکی وارد جنگ با ایران نمی شوند ، بلکه سعی آنها استفاده از جنگ رسانه و الکترونیک است که به لطف خدا در این امر هم پیروز نخواهند شد</span></font></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div> </div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font><span><br></span></div><div align="center"><span><br></span></div><div align="center"><br><span><span title="Edited"><br><font size="1"><span class="">#استاد_حسن_عباسی</span> <span class="">#جنگ</span> <span class="">#خلیج_فارس</span> <span class="">#آمریکا</span> <span class="">#پمپئو</span> <span class="">#جان_بولتون</span> <span class="">#ترامپ</span> <span class="">#جنگ_احتمالی</span> <span class="">#دکتر_عباسی</span> <span class="">#حسن_عباسی</span></font></span></span></div> text/html 2019-06-01T06:25:41+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 مداحی با ولایت می مانیم، شور ما از عاشوراست از میثم مطیعی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/165 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600">مداحی میثم مطیعی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000">با ولایت می مانیم ، شور ما از عاشوراست</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/UQAv9/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s4.picofile.com/file/8362239934/%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title="">+دانلود کامل مداحی صوتی mp3&nbsp; با کیفیت بالا <br></a></font><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن مداحی در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><div align="center"><br></div><br> text/html 2019-06-01T06:09:03+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 مداحی بنی فاطمه - اللهم رب شهر رمضان هر سحر وقت اذان ، یاد کرببلام http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/164 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>مداحی بنی فاطمه</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><b>( اللهم رب شهر رمضان هر سحر وقت اذان ، یاد کرببلام )</b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#009900"><b><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/q43rV/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#009900"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#009900"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s5.picofile.com/file/8362239892/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title="">+دانلود کامل مداحی صوتی mp3&nbsp; با کیفیت بالا 3 مگابایت</a><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن مداحی در ادامه مطلب ...</font></font></b><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></div> text/html 2019-05-27T23:16:35+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 مداحی زیبای در نجف از محمد حسین پویانفر - در وصف امام علی (ع) http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/337 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#009900">مداحی زیبای در نجف از محمد حسین پویانفر</font><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000">در وصف امام علی (ع)</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361838926/14448643_3067_b_355434646.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><span title="Edited">حی علی خیرالعمل یعنی ولای مرتضی<br>روزی عالم میرسه از خاک پای مرتضی</span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این نماهنگ مداحی زیبا که تیتراژ برنامه درّنجف از شبکه قرآن سیما را محمد حسین پویانفر ، اجرا کرده است.</font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8269938984/Saber_Khorasani_Reza_Sanatgar_imam_hasan_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title=""><br></a><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8361839768/mohammad_hossein_pooyan_far_dor_najaf_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ مداحی با کیفیت بالا 78 مگابایت از سایت پیکوفایل</a></b></font></div><br><div align="center"><br><br><br><br><br><br><font size="2"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8361839900/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%AC%D9%81.mp3.html" target="_blank" title="">+دانلود صوتی mp3&nbsp; با کیفیت بالا 7 مگابایت</a></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b></b></font><br></div></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></div> text/html 2019-05-26T00:45:50+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 سخنرانی استاد رائفی پور - در شب قدر ، هیچ کس حق نا امیدی نداره http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/156 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">سخنرانی استاد رائفی پور - در شب قدر ، هیچ کس حق نا امیدی نداره</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361655542/shbe_ghadr_naomidi.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span><font face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span title="Edited"><font size="3">مهم نیست اعتقاد داری یا نه!!!</font></span></font><br><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><span title="Edited"><font size="3">هیچ کس در این شب حق ناامیدی نداره</font></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span class="">#شب_قدر_رو_دریابیم</span></font></span></font></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">پخش آنلاین :</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/e0iyE/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="right"><br><span title="Edited"></span><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span><br><span title="Edited"><font size="3">پی نوشت :&nbsp; در شب قدر هیچ کس حق ناامیدی را ندارد</font></span><br><span title="Edited"><font size="3">امشب انرژی ها بالاست</font></span><br><span title="Edited"><font size="3">همه دست ها به سمت خداست.</font></span><br><span title="Edited"><font size="3">سلامتی ، موفقیت ، دل خوش </font></span><br><span title="Edited"><font size="3">خواسته من از خدا برای شماست. </font></span><br><span title="Edited"><font size="3">مارو هم دعا كنید.</font></span><br><span title="Edited"><font size="3">التماس دعا</font></span></font></div><div align="center"><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div> </div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font><span><br></span><br><span title="Edited"></span></div><span title="Edited"><br><span class="">#شب_قدر </span><span class="">#شب_قدر</span><span class=""> #لیلة_القدر </span><span class="">#شب_قدر_اول </span><span class="">#شب_احیا</span><span class=""> #التماس_دعا</span><span class=""> #استاد_علی_اکبر_رائفی_پور</span><span class=""> #علی_اکبر_رائفی_پور</span><span class=""> #استاد_رائفی_پور</span><span class=""> #رائفی_پور</span><span class=""> #امام_زمان_عج</span></span></div><br> text/html 2019-05-22T06:43:31+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 تلاوت مجلسی استاد کریم منصوری - آیه 4 سوره یوسف - تیتراژ سریال یوسف http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/167 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600">تلاوت مجلسی استاد کریم منصوری - آیه 4 سوره یوسف</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">( تیتراژ سریال یوسف )</font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000">از این صوت زیبا لذت ببرید.</font></font></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><style><br></style></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DgTvf/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><br><span></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><br></font></font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><a href="http://s8.picofile.com/file/8361262034/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C.mp4.html" target="_blank" title="">+ دانلود کلیپ تلاوت زیبای استاد کریم منصوری (14 مگابایت)</a></font></font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><br></font></font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><br></font></font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361260792/image_2019_5_22_5_10_15_962_Hi1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><br></font></font></span></div><div align="center"><span><br></span></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span><br></span></font></div><div align="center"><div align="right"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;آیه ۴ سوره یوسف :</font></span><br><span></span><br><span><font size="3" face="Mihan-Iransans">إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ&nbsp;﴿۴﴾</font></span></div><div align="right"><span></span><br><font color="#009900"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans">[یاد کن] آن گاه که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند! (۴)</font></span></font><br><span></span></div><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br>پی نوشت : هیچ صوتی زیباتر از صوت قرآن نیست ، باید فرهنگ قرآنی را در جامعه گسترش داد.</font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div> </div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font><span><br><br><span class="">#کریم_منصوری</span><span class=""> #استاد_کریم_منصوری</span> <span class="">#سوره_یوسف</span> <span class="">#سوره_یوسف_آیه_۴</span> <span class="">#سوره_یوسف_آیه_4</span> <span class="">#قرآن</span> <span class="">#قران</span> <span class="">#تلاوت_مجلسی</span><br><span class="">#quran</span> <span class="">#quran_kareem</span></span></div> text/html 2019-05-20T22:22:24+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 نماهنگ بسیار زیبای کریم آل طه از صابر خراسانی و غلامرضا صنعتگر http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/176 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000">نماهنگ بسیار زیبای کریم آل طه از صابر خراسانی و غلامرضا صنعتگر</font><br><b><font color="#009900">امام حسن (ع)</font></b></font><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8279602342/Saber_Khorasani_Reza_Sanatgar_Karime_Aale_Tahaa.jpg" alt="" width="535" vspace="0" hspace="0" height="535" border="0" align="bottom"><br><br><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ کریم آل طه به مناسبت میلاد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام با صدای صابرخراسانی و غلامرضا صنعتگر خوانده شده است.</font><br><br><a href="http://s8.picofile.com/file/8269938984/Saber_Khorasani_Reza_Sanatgar_imam_hasan_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title=""><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>+دانلود موزیک ویدیو با کیفیت بالا 165 مگابایت از سایت پیکوفایل</b></font></div></a><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>یا</b></font><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://www.mediafire.com/file/ab9qk2isc88c5w5/Saber+Khorasani+%26+Reza+Sanatgar+-+imam+hasan+-+www.sarbazeakhar.ir.mp4" target="_blank" title="">+دانلود موزیک ویدیو با کیفیت بالا 165 مگابایت از سایت مدیا فایر</a><br></b></font><br></div><div align="center"><br><br><br><br><br><br><font size="2"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8269945534/Saber_Khorasani_Reza_Sanatgar_Karime_Aale_Tahaa_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title="">+دانلود آهنگ mp3&nbsp; با کیفیت بالا 5 مگابایت</a></b></font><br></div><br></div><br><br><br><br><br><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...<br><br><br></font></font></b></div> text/html 2019-05-14T00:37:02+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 جاهلیت مدرن - پوشیدن کفش سم دار - انسان های حیوانی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/336 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">جاهلیت مدرن - پوشیدن کفش سم دار - انسان های حیوانی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fHNFR/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font color="#CC0000"><span class="">#جاهلیت_مدرن</span></font><br><br></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُون َ</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">آنان همانند چهارپایان بلكه گمراه‏ ترند [آرى] آنها همان غافل‏انند</span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">. (سوره اعراف - آیه 179)</span></font></div><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">پی نوشت : انسانیت داره به صورت فیزیکی نیز جای خودش را با حیوانیت عوض میکنه</span></font></div></div><div align="center"><br><span title="Edited"></span></div><div align="center"><br><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div> </div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font><span title="Edited"><span class=""></span></span></div><div align="center"><span title="Edited"><span class="">#جاهلیت</span> <span class="">#کابالا</span> <span class="">#شیطان</span> <span class="">#صهیونیست</span> <span class="">#مد</span><span class=""> #مدل</span> <span class="">#مدلینگ</span> <span class="">#کفش_سم_دار</span> <span class="">#انسان_حیوان_نما</span></span></div> text/html 2019-05-11T00:13:01+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 وضعیت بسیار تأسف بار در مدارس - اجرای آهنگ جنتلمن ساسی مانکن در مدارس http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/335 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600">وضعیت بسیار تأسف بار در مدارس</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">اجرای آهنگ جنتلمن ساسی مانکن در مدارس</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/B2PUj/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">پس از منتشر شدن کلیپ رقص دانش آموزان به سراغ والدین آن‌ها رفته ایم و واکنش آن ها را نسبت به پخش این موزیک و مفهوم آن...</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">چند سالی هست که دلسوزان فرهنگی کشور هشدار این روزها را میدادن ، و این اتفاق ها ، ثابت میکنه که آموزش و پروش ما داره امثال ساسی مانکن را پرورش میده!!!</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font color="#CC0000"><br></font></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font color="#CC0000"><br></font></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font color="#CC0000">هیچ کس با شادی و نشاط مشکل نداره<br>شادی نه ابتذال!!!</font><br></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">قسمتی از متن بی محتوا و خلاف اخلاق این آهنگ :</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">ای وقتشه بدی لبه رو بِیبی</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">بدو بدو بگیر کمرو هی قر</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">بیا بیا قرش بده سکسی</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">واسه همه زنگ زدنات مرسی</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">واسه همه پیگیریات مرسی</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">وای بدنو ببین جووون بابا خودتو بلرزون بابا</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">همه میگن ساسی پاشو همه رو برقصون دادا</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">آقامون جنتلمنه جنتلمنه</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">این خانوم هم عشق منه عشق منه</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">آقامون جنتلمنه جنتلمنه</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">این خانوم هم عشق منه شق منه</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br><br></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">پی نوشت : طی چندروز گذشته برخی از مدارس کشور بصورت هماهنگ اقدام به برگزاری رقص دسته‌جمعی نموده‌اند، این اتفاق در حالی صورت میگیرد که وزیر آموزش و پرورش متعهد شده بود از اجرای سند ۲۰۳۰ در مدارس جلوگیری نمایید.</span></font></div><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div> </div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></span></font></span></font></span></span><font size="1" face="Mihan-IransansLight"><span class="">#سند_۲۰۳۰</span> <span class="">#سند۲۰۳۰</span> <span class="">#نفوذ</span> <span class="">#آموزش_و_پرورش</span> <span class="">#عدم_نظارت</span> <span class="">#ساسی_مانکن</span> <span class="">#جنتلمن</span> <span class="">#جنتلمن_ساسی</span> <span class="">#ساسی_مانکن_جنتلمن</span> <span class="">#وزیر_جنتلمن</span> <span class="">#رقص_دانش_آموزان</span> <span class="">#رقصیدن</span> <span class="">#سند2030</span></font></span></font></div> text/html 2019-05-09T20:00:11+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 استاد پناهیان - حتی دست خالی هم میتوان سی شب مهمانِ خدا و امام حسین (ع) باشیم http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/334 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">استاد پناهیان - حتی دست خالی هم میتوان سی شب مهمانِ خدا و امام حسین (ع) باشیم</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000">( ماه رمضان )</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/N7IJ2/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">حتی دستِ خالی هم میتوان سی شب مهمانِ خدا و امام حسین(ع) باشیم!!!</span><br><br><span title="Edited">در این روز ها قدر تمام لحظه ها را بدانیم.</span><br><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">پی نوشت : این قسمت از سخنم با دوستانی هست که با وجود داشتن سلامتی ، اما روزه نمیگیرن.</span><br><span title="Edited"></span><br><span title="Edited">شاید میگین چرا به خودمان سختی گشنگی و تشنه گی بدیم؟؟؟</span><br><span title="Edited">پیشنهاد میکنم که حداقل چند روز را از این سختی تحمل کنید ، و لذت و حس خوب افطار و سحر را نیز تجربه کنید.</span><br><span title="Edited">لذت پس از سی روز روزه داری را.</span><br><font color="#FF0000"><br><span title="Edited">اما اگر نمیخواهید روز بگیرید حداقل حرمت نگه دارید و جلوی دیگران روزه خواری نکنید.</span></font></font></div><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><span title="Edited"></span></font></font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br><span title="Edited"></span><br><span title="Edited"><span class="">#پناهیان</span> <span class="">#علیرضا_پناهیان</span> <span class="">#رمضان</span> <span class="">#ماه_رمضان</span> <span class="">#رمضان_2019</span> <span class="">#استاد_پناهیان</span> <span class="">#رمضان_</span></span><span title="Edited"><span class="">۹۸</span></span></div><div align="right"><span title="Edited"><span class=""><br></span></span></div><div align="center"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="4" face="Mihan-Iransans">-------------------<br></font></span></font></span><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div><br><span title="Edited"><span class=""></span></span></div></div> text/html 2019-05-01T19:56:58+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 سخنرانی کامل استاد رائفی پور در رابطه با قتل طلبه همدانی - پرونده یک قتل http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/333 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">پرونده یک قتل</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">( سخنرانی کامل استاد رائفی پور در رابطه با قتل طلبه همدانی - پرونده یک قتل )</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><img src="http://s8.picofile.com/file/8359154268/parvande_ghatl.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">پخش آنلاین :</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><style><br></style></div><div align="center"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/LOw2B/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">توضیحات کامل استاد رائفی پور در ارتباط با جنایت اخیر.<br></span><br><span title="Edited"><span title="Edited">بی‌سواد یا ابله دانستن امثال&nbsp;مهناز افشار&nbsp;تقلیل نقش آنها در جنایات و فجایعی است که شاهدش هستیم.</span></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"> شواهد آشکارا حاکی از آن است که سلسله توییت‌ها و مواضع آن‌ها با نتیجه خونینی که حاصل شده، ارتباطی منطقی و غیر قابل انکار دارد</span></span></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><br></span></span></font></div><div align="right"><span title="Edited"><span title="Edited"><br></span></span></div><div align="right"><br><span title="Edited"><span title="Edited"></span>#طلبه_همدانی #مهنازافشار #مهناز_افشار #محاکمه_مهناز_افشار #رائفی_پور #رائفی #استاد_رائفی_پور #علی_اکبر_رائفی_پور #بهروز_حاجیلو #بهروزحاجیلو</span></div><div align="center"><br><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="4" face="Mihan-Iransans">-------------------<br></font></span></font></span><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div></div> text/html 2019-04-28T15:56:12+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 حمله به طلبه - در پی شهادت مصطفی قاسمی به دست بهروز حاجیلو http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/332 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">حمله به طلبه - در پی شهادت مصطفی قاسمی به دست بهروز حاجیلو</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><img src="http://s9.picofile.com/file/8358840176/hamle_be_talabe_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="4" color="#009900"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" color="#009900"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="4" color="#009900"><font face="Mihan-Iransans">پخش آنلاین :</font></font><br><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><style><br></style></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><style><br></style></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/AhkGz/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#009900"><span title="Edited">#حمله_به_آخوند</span><br><span title="Edited">#شهید_مصطفی_قاسمی #طلبه_همدانی #طلبه_شهید</span></font><br><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#990000"><span title="Edited">مردی اگر به خون خفت از این قبیله غم نیست</span><br><span title="Edited">از این قبیل مردان در این قبیله کم نیست...</span></font><br><span title="Edited"></span></font></div><span title="Edited"></span></div><div align="right"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div align="right"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div align="right"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans">تا کی طلبه ها و خانواده آن ها باید مورد حمله قرار بگیرن؟؟؟<br><br>چرا هر کسی از راه میرسه فکر میکنه علت کمبود هاش و بدبختی هاش را باید در این لباس جستجو کنه؟؟؟</font></span></div><div align="right"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div align="center"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8358840218/hamle_be_talabe_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></span></div><div align="right"><br><span title="Edited"></span></div><div align="right"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></font></span></font></span></font></span></span></font></font></span></font></span></div><div align="right"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></span></font></span></font></span></span></font></font></span>یک طلبه چهل و چند ساله ظهر امروز ۷ اردیبهشت در خیابان شهدا ‎همدان به قتل رسید.<br><br>بهروز حاجیلو (قاتل) در پیج اینستاگرامش استوری گذاشته و اعلام کرده قاتل اونه.<br><br>پلیس هم که ضارب رو شناسایی و دستگیرش کرده.<br><br>حالا واقعا وحشی واقعی و تندرو و ظالم و جنایتکار کیه؟<br><br>توی صفحه اینستاگرام قاتل هم یک سری احمق تر از خودش قربون صدقه این جنایت میرن .</font></span></div><div align="right"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></span><br><div align="center"><div align="center"><span title="Edited"><img src="http://s8.picofile.com/file/8358840192/hamle_be_talabe_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></span></div></div><br></div><div align="right"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></font></span></font></span></font></span></span></font></font></span></font></span></div><div align="right"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"></font></span></font></span></font></span></font></span></span></font></font></span>پی نوشت : شک نکن!<br>همه کسایی که یه طلبه ساده رو عامل وضعیت بد معیشتی مردم نشون میدن توی این جنایات شریکن..</font></span></div><div align="center"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font><br><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></span></span></font></span></span></font></font></span><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div><div align="center"><br><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></div></div><div align="right"><span title="Edited"><br></span></div><div align="right"><span title="Edited">#همدان #مصطفی_قاسمی #بهروز_حاجیلو #بهروزحاجیلو</span></div> text/html 2019-04-24T16:37:19+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 طاهره ولی پور - شعر زیبا درباره بستن پیج های انقلابی و سپاه توسط اینستاگرام http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/331 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">طاهره ولی پور - شعر زیبا درباره بستن پیج های انقلابی و سپاه توسط اینستاگرام</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#FF0000">( بستن پیج بسیجی شده مانع به خطا )</font></div><div align="center"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/0S42L/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font color="#CC0000">#دموکراسی_دروغین</font></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">اینستاگرام تعداد زیادی از پست های انقلابی صفحه ما و سایر پیج ها را پاک میکند و حتی صفحات رسمی مسئولان کشور را مسدود میکند.</span><br><span title="Edited"></span><br><font color="#CC0000"><span title="Edited">#در_میدان_میمانم_تا_نفس_آخرم</span></font><br><span title="Edited"></span><br><span title="Edited">با تشکر از سرکار خانم طاهره ولی پور که با اشعار زیباشون همیشه در صحنه حاضر هستن</span><br><span title="Edited"></span><br><span title="Edited">پی نوشت : بستن پیج های انقلابی شهادت دیگری بر علیه مدعیان دموکراسیست، مدعیانی که حتی طاقت علاقه ی مردم یک منطقه به نظامیاشون رو ندارن،</span><br><span title="Edited">اگر کشور ما ارتش تروریستی آمریکا رو تروریست اعلام میکرد و بعد مردمش لباس ارتش رو می پوشیدن و ادای احترام می کردن و ما پیج هاشون رو می بستیم، فک می کنین الان رفتار ما چقدر تو بوق و‌ کرنا میشد؟</span><br><span title="Edited">ولی می بینین زبان ها در نطفه خفه شدند و هیشکی ب روی خودش نمیاره...</span><br><span title="Edited">البته من از دشمن بیرونی نمی نالم که خائنین خود مملکت حالم رو ب هم‌ میزنن...</span></font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font><br><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></span></span></font></span></span></font><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div><div align="center"><br><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><span title="Edited"></span></div><span title="Edited"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">#بستن_پیج_یعنی_ترس #طاهره_ولیپور #طاهره_ولی_پور #طاطا #تاتا #آزادی_بیان #دموکراسی_دروغین</font></span></div> text/html 2019-04-22T16:24:00+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 نماهنگ قرار دل ها از علیرضا بیرانوند - در ستایش امام خامنه ای http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/330 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ قرار دل ها از علیرضا بیرانوند - در ستایش امام خامنه ای</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8358243318/gharar_delha.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span>آهنگ «قرار دل ها » که موضوع آن درباره <font color="#3333FF">سالروز تولد رهبر معظم انقلاب</font> است با صدا و آهنگسازی و تهیه کنندگی "علیرضا بیرانوند"، شعری از "نفیسه سادات موسوی"، تنظیم و میکس و مسترینگ «حمیدرضا هادی»، نوازندگی گیتار «مهرداد معزی » و نوازندگی کلارینت «مهدی علی پور» تولید شده است.</span></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><span>لازم به یادآوری است، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید على خامنه‌ای فرزند مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید جواد حسینى خامنه‌ای، در روز ۲۹ فروردین ۱۳۱۸ برابر با ۲۸ صفر ۱۳۵۸ قمرى در مشهد مقدس چشم به دنیا گشود.</span></font></div><div align="center"><div align="left"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s9.picofile.com/file/8358234592/alireza_beyranvand_gharar_delha_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+ دانلود ویدیو با کیفیت بالا 52 مگابایت از سایت پیکوفایل</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">یا</font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s9.picofile.com/file/8358234650/alireza_beyranvand_gharar_delha_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><div align="center"><br></div><div align="center">+ دانلود آهنگ mp3 با حجم 6 مگابایت از سایت پیکوفایل<br></div></a><a href="http://s9.picofile.com/file/8358234650/alireza_beyranvand_gharar_delha_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div></a><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">پخش آنلاین :</font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ZsJDA/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><font color="#009900"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></font></div><div align="center"><br><br></div></font></div> text/html 2019-04-20T21:23:04+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 دکلمه برای امام زمان (ع) - شناخت امام زمان http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/329 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">دکلمه برای امام زمان (ع)</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">شناخت امام زمان عج<br></font></div><div align="center"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/h9qQa/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8358073142/aliakbarraefipour_ir_20190318_0002.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font color="#009900">#اللهم_عجل_لولیک_الفرج<br><br>در برابر مهربانی تو...<br>که علّت زندگی‌مان هستی...<br>در برابر این لطفِ مدام...<br>که اگر نبود، رزق و برکتی نبود..<br>برای ولادت تو...<br>یک جشن، کم است!</font><br><br></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">پی نوشت : بازنشر این پست نیز می‌تواند ، گام مؤثری در ترویج این فرهنگ باشد</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font><br><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></span></span></font></span></span></font><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div><div align="center"><br><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">#امام_زمان #امام_زمان_عج #حضرت_مهدی #نیمه_شعبان #انتظار #ظهور #مهدویت #منتظر #یک_جشن_کمه #جشن_نیمه_شعبان</span></font></div>