سرباز آخر http://sarbazeakhar.mihanblog.com 2019-08-19T03:23:22+01:00 text/html 2019-08-18T22:35:05+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 دکلمه برای مرداد ماهی ها + آهنگ من یه مردادیم از رضا صادقی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/268 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#009900">دکلمه برای مرداد ماهی ها </font><br></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000">آهنگ من یه مردادیم از رضا صادقی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/1LwTx/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span class=""><br></span></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font color="#990000"><span class="">#من_یه_مردادیم</span></font></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font color="#990000"><span class=""></span></font><br></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">در سالروز میلادم ، در این روزهای گرم تابستان میهن ام ، خورشید بهانه بود تا با گرمای وجودتان به خود مغرور نشم.</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">ولی گاهی اعتراف هم چیز بدی نیست،</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">اعتراف میکنم بودنتان گرما بخش زندگی بود.</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">در غروبی که همه چیز بوی رفتن می‌دهد این حضور شما بود که مرا از اسارت خویش رها کرد.</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">زندگی تحت رهبری احساس قاعده ندارد و من اکنون نیز از رهاترین انسان ها هستم.</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">جاری بودنم را مدیونتان هستم</span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited">پی نوشت : خدایا مرسی که یکسال دیگه بهم نشون دادی چقدر بزرگی </span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><br><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div> </div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font><span><br></span><span title="Edited"><span class=""></span></span></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span class="">#مرداد</span> <span class="">#مردادماهی</span> <span class="">#مردادیا</span> <span class="">#مردادیم</span> <span class="">#دکلمه_مرداد</span> <span class="">#رضا_صادقی</span> <span class="">#من_یه_مردادی_ام</span></span></font></div> text/html 2019-08-03T21:26:48+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 آهنگ بسیار زیبای "دورت بگردم" از حسین حقیقی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/251 <div align="center"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">&nbsp;آهنگ بسیار زیبای "دورت بگردم" از حسین حقیقی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">(عاشقانه ای تقدیم به بانوان صبور و عزیز ایرانی)</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><img src="http://s8.picofile.com/file/8368654100/doret_begardam.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="right"><h2 class="Htags_news_subtitle"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span class="news_strong">&nbsp;<font color="#CC0000">آهنگ زیبای عاشقانه «دورت بگردم»</font> به مناسبت سالروز پیوند آسمانی حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) منتشر شده است.</span></font></h2><div><font size="3" face="Mihan-Iransans">در این قطعه، یاحا کاشانی (ترانه سرا)، بابک مافی (آهنگساز)، حسین حقیقی (خواننده) و طاها چوگان‌باز (تهیه کننده) اعضای گروه اجرایی را تشکیل می‌دهند.</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div></div><div align="center"><div align="center"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong><br></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.mediafire.com/file/o1ls16maeomef16/Hossein_Haghighi_-_Doret_Begardam_-_www.sarbazeakhar.ir.mp3/file" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود آهنگ از مدیا فایر <font color="#333333">9</font> مگابایت</span></a></font></b></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></font><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong><br></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong>یا</strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font><br><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></div><p><b><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8368654050/Hossein_Haghighi_Doret_Begardam_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود آهنگ از پیکوفایل 9 مگابایت</span></a></span></span></span></span></font></font></font></font></font></font></b></p><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"></font></div></div> text/html 2019-08-02T14:04:37+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 آهنگ بسیار زیبای مهر علی و زهرا از ناصر عبداللهی به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) با حضرت زهرا (س) http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/197 <div align="center"><font size="3"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#009900">آهنگ بسیار زیبای مهر علی و زهرا از ناصر عبداللهی</font><br></font><font face="Mihan-Iransans"><br>&nbsp;<font color="#990000">به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) با حضرت زهرا (س)</font></font><br></b></font><br>.<img src="http://s4.picofile.com/file/7962816983/naser_abdolahi_mehre_alio_azhra.jpg" alt="" width="545" vspace="0" hspace="0" height="545" border="0" align="bottom">.<br><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://s4.picofile.com/file/7963016769/naser_abdolahi_mehrealioazhra_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title="">+دانلود آهنگ حجم: 10 مگابایت&nbsp; </a></b></font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><br><font size="2"><b>اگرکه سبز فدک<br><br>اگه می چرخه فلک<br><br>اگه خدا نسیمش و سپرده به قاصدک<br><br>بهونه تمومشون مهر علی و زهراست<br><br>ترانه ها ترانه ها اول عشق همین جاست<br><br>بهونه تمومشون مهر علی و زهراست .....</b></font><br><br><font size="2" color="#FF0000"><b>(شاعر : فرزاد حسنی )<br></b></font><br><br><div align="right"><font size="3">ناصر عبداللهی که به عنوان <span style="color: rgb(0, 0, 128);"><font color="#990000"><b>شهید اندیشه علوی مطرح است</b></font> <font color="#000099">در 2 سال آخر عمرش دچار دگرگونی ها</font></span><font color="#000099">یی</font> و انقلاب روحی شد و با وجود اینکه اهل تسنن بود <font color="#000000">ترانه هایی برای <font color="#009900"><strong>حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام اجرا میکرد که حتی بر اساس بعضی از شواهد شاید ایشان شیعه شده باشند ,</strong></font></font> و از آنجایی که سلفی‌ها و وهابی‌ها مدح و ستایش و سرایش و ترویج مفاخر و مشایخ دین را حرام می‌دانند و شرک می‌دانند کما اینکه بوسیدن قبر پیغمبر خدا را شرک می‌دانند. همانطور که توسل و مدح پیغمبر خدا را شرک می‌دانند و متاسفانه در پیرامون زیست بوم محلی ایشان در آن دیار(بندر عباس) تفکر وهابی هم به شدت وجود داشت و به خاطر اینکه ناصر عبداللهی هنرمند بود و به دلیل موفقیت و نفوذ هنری که داشت در آن منطقه تاثیرگذار بود و در آن محیط نقشش نقش موثرتری بود. و آنها ایشان را با اهداف خودشان مضر می‌یافتند. ولی ناصر در تابستان 85 دوباره به بندر عباس مراجعت کرد و در آنجا سکنی گزیدند , ایشان دقیقا به دلیل همان تغییراتی که در احوالاتش پیدا کرده بود، دوست داشت این احوالات و افکار و باورهایش را در منطقه خودش ترویج کند. و به همین دلیل هم برگشت. حتی آقای علم شاهی به من گفت که ناصر گفته که: دیگه دارم از موسیقی هم بیزار می‌شم. چون می‌گفت وظیفه من چیز دیگری است.و این آخر‌ها از حوزه هنر یک مقدار منزوی شده بود.</font><br><font size="3"><b>و هرچند که پرونده مرگ مشکوک ناصر عبداللهی هنوز <font color="#CC0000">که به احتمال زیاد کار عوامل وهابی</font> بوده است <font color="#000099">ولی ما یک تعریفی از شهید داریم: کسی که با عشق اهل بیت بمیرد شهید محسوب می‌شود.و حداقل صد نفر شاهدند که ناصر عاشق اهل بیت بود و به خاطر همین عشقش نیز کشته شد.</font></b></font><br></div><br><br><br><div align="center"><font size="2" color="#FF0000"><b><br><br><br></b></font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#663366"><b>پخش آنلاین</b> و متن کامل شعر در ادامه مطلب</font></div><div align="center"><font size="2" color="#663366"><br></font></div><div align="center"><font size="2" color="#663366"></font><br></div></div> text/html 2019-07-31T23:01:22+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 نماهنگ زیبای «خلوت خوب» با صدای حسین حقیقی - عاشقانه ای متفاوت تقدیم به بانوان ایرانی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/342 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ زیبای «خلوت خوب» با صدای حسین حقیقی</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000">( عاشقانه ای متفاوت تقدیم به بانوان ایرانی )</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8368412584/khalvate_khoob.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8368413650/vlcsnap_2018_07_08_07h55m40s322.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8368413676/vlcsnap_2018_07_08_07h55m27s044.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="baseline"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ زیبای خلوت خوب با صدای حسین حقیقی و بازی هانیه غلامی محصول</font><font size="3" face="Mihan-Iransans"> باشگاه ترانه و موسیقی راه </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">می باشد.<br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">ترانه ی حامد عسکری، آهنگسازی مهدی یغمایی و کارگردانی سید مهدی حسینی</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br> </font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s9.picofile.com/file/8368218850/Hossein_Haghighi_Khalvate_Khoob_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title=""><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>+دانلود موزیک ویدیو با کیفیت بالا 61 مگابایت از سایت پیکوفایل</b></font></div></a><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>یا</b></font><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://www.mediafire.com/file/vzrghvnjssa0no5/Hossein_Haghighi_-_Khalvate_Khoob_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود موزیک ویدیو با کیفیت بالا 61 مگابایت از سایت مدیا فایر</a><br></b></font><br></div><div align="center"><br><br><br><br><p><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma" color="#333333"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="2" face="Tahoma" color="#333333"><font face="Mihan-Iransans"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong><a href="https://www.mediafire.com/file/72jz7pbjchbbj17/Hossein_Haghighi_-_Khalvate_Khoob_-_www.sarbazeakhar.ir.mp3/file" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود آهنگ از مدیا فایر 10 مگابایت</span></a><br>یا<br></strong></span><a href="http://s8.picofile.com/file/8368218868/Hossein_Haghighi_Khalvate_Khoob_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود آهنگ از پیکوفایل 10 مگابایت</span></a></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></font></p></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div> text/html 2019-07-11T12:30:00+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 نماهنگ زیبای «صحن بارونی» با صدای حسین حقیقی - نماهنگ «دیدار» حرم امام رضا http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/341 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ زیبای «صحن بارونی» با صدای حسین حقیقی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000">نماهنگ «دیدار» حرم امام رضا (ع)</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><img src="http://s9.picofile.com/file/8366345084/sahne_baroon1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8366345092/sahne_baroon2.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ زیبای صحن بارونی با صدای حسین حقیقی ، محصول مرکز آوای انقلاب اسلامی ( جهت&nbsp; زیارت مخصوص امام رضا )</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8366073250/Hossein_Haghighi_Sahne_Baroni_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title=""><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>+دانلود موزیک ویدیو با کیفیت بالا 91 مگابایت از سایت پیکوفایل</b></font></div></a><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b>یا</b></font><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="https://www.mediafire.com/file/3y8bcafgt037268/Hossein+Haghighi+-+Sahne+Baroni+-+www.sarbazeakhar.ir.mp4" target="_blank" title="">+دانلود موزیک ویدیو با کیفیت بالا 91 مگابایت از سایت مدیا فایر</a><br></b></font><br></div><div align="center"><br><br><br><br><p><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma" color="#333333"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="2" face="Tahoma" color="#333333"><font face="Mihan-Iransans"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" face="Tahoma" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="3" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong><a href="https://www.mediafire.com/file/gyk3oglxej6ae3x/Hossein+Haghighi+-+Sahne+Baroni+-+www.sarbazeakhar.ir.mp3" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود آهنگ از مدیا فایر 9 مگابایت</span></a><br>یا<br></strong></span><a href="http://s9.picofile.com/file/8366073542/Hossein_Haghighi_Sahne_Baroni_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود آهنگ از پیکوفایل 9 مگابایت</span></a></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></font></p></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="2"><b></b></font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></div> text/html 2019-07-09T11:07:27+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 آهنگ بسیار زیبای "ریحانه" از حسین حقیقی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/324 <div align="center"><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">&nbsp;آهنگ بسیار زیبای "ریحانه" از حسین حقیقی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">(عاشقانه ای تقدیم به دختران ایرانی به مناسبت روز دختر)</font></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8366132476/Hossein_Haghighi_Reyhaneh.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این آهنگ بسیار زیبا </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">که به تمام دختران ایرانی تقدیم شده، سید جواد پرئی ترانه‌سرا، امید رهبران تنظیم‌کننده و حسین حقیقی به عنوان خواننده حضور دارند.</font></div><div align="center"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong><br></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong><br></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong><a href="https://www.mediafire.com/file/bkjzm101d6j7edw/Hossein+Haghighi+-+Reyhaneh+-+www.sarbazeakhar.ir.mp3" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود آهنگ از مدیا فایر <font color="#333333">7</font> مگابایت</span></a></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></font><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong><br></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></div><div align="center"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong>یا</strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font><br><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></div><p><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="4" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><a href="http://s9.picofile.com/file/8366073684/Hossein_Haghighi_Reyhaneh_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود آهنگ از پیکوفایل 7 مگابایت</span></a></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></p></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...</font></font></b></div> text/html 2019-07-06T18:08:24+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 نماهنگ « امام رضا قربون کبوترات » از محمد حسین پویانفر http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/340 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ « امام رضا قربون کبوترات » از محمد حسین پویانفر</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8365832650/10531407419387523455.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این نماهنگ مداحی زیبا که محمد حسین پویانفر آن را اجرا کرده است یه عاشقانه ای آرام با امام رضا (ع) می باشد.</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8269938984/Saber_Khorasani_Reza_Sanatgar_imam_hasan_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title=""><br></a><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8365833642/mohammad_hossein_pooyan_far_emam_reza_ghorboon_kabutarat_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ مداحی با کیفیت بالا 45 مگابایت از سایت پیکوفایل</a></b></font></div>یا</div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.mediafire.com/file/8bv2n164bxmc66s/mohammad+hossein+pooyan+far+-+emam+reza+ghorboon+kabutarat+-+www.sarbazeakhar.ir.mp4" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ مداحی با کیفیت بالا 45 مگابایت از سایت مدیافایر</a></font></b><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><p><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" face="Mihan-Iransans" color="#333333"><font size="3" color="#660000"><font color="#CC0000"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="2" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" color="#333333"><font name="mc1" id="mc1" style="FONT-SIZE: 9pt" size="3" color="#333333"><span style="font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 11pt;"><strong><span style="color: #990000;"><span style="color: #000000; font-size: 9pt;"><strong><span style="font-size: 9pt;"><strong><a href="http://www.mediafire.com/file/doli3sof6pjiz63/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1+-+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%B6%D8%A7+%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86+%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA+-+www.sarbazeakhar.ir.mp3" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود صوتی از مدیا فایر 5 مگابایت</span></a><br>یا<br></strong></span><a href="http://s8.picofile.com/file/8365834034/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><span style="color: #748392; text-decoration: none;">دانلود صوتی از پیکوفایل 5 مگابایت</span></a></strong></span></span></strong></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></p></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...</font></font></b><br><font size="2"><b></b></font></div></div> text/html 2019-07-06T09:59:08+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 آهنگ بسیار زیبای "تماشایی" از حسین حقیقی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/339 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">&nbsp;آهنگ بسیار زیبای "تماشایی" از حسین حقیقی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">(عاشقانه ای تقدیم به بانوان صبور و عزیز ایرانی)</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8365785476/hossein_haghighi_tamashaei_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این آهنگ بسیار زیبا <font color="#333333">با موضوع روز زن و حفظ بنیان خانواده توسط مجموعه </font></font></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#333333">مأوا انتشار یافته است .</font></font></font></div></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><br></font></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#333333"><br></font></font></font></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8365785818/Hossein_Haghighi_Tamashaei_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">+ دانلود آهنگ تماشایی با کیفیت بالا (8 مگابایت)</font><br></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...</font></font></b></div> text/html 2019-06-22T18:26:07+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 کلیپ رهبری از زبان دشمنان جمهوری اسلامی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/338 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">رهبری از زبان دشمنان جمهوری اسلامی</font></div><div align="center"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YNt0R/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><div align="right"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans">کلیپ را تا انتها ببینید و کپشن را نیز مطالعه فرمایید.</font></span><br><span title="Edited"></span><br><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;در این کلیپ&nbsp; به توصیف رهبری از زبان مخالفان و دشمنان جمهوری اسلامی میپردازد که گاهی آنها نیز مجبور به اعتراف به سبک زندگی زاهدانه و ساده زیستی مقام معظم رهبری و خانواده ایشان می شوند.</font></span><br><span title="Edited"></span></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans">پی نوشت :</font></span><br><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این کلیپ میکس شده از صحبت های این مخالفین در طی سال های اخیر در مجالس و شبکه های مختلف بدست آمده.</font></span><br><span title="Edited"></span><font color="#CC0000"><br><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans">حتی در تاریخ نیز مشابه آن را داشته ایم...</font></span><br><span title="Edited"></span><br><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans">معاویه که از دشمنان اصلی اهل بیت به شمار میرود نیز گاهی اوقات به حقانیت امام علی و شایستگی ایشان در نزد اطرافیان خود اقرار کرده است.</font></span></font><br><span title="Edited"></span></div><span title="Edited"></span></div><div align="center"><br><span title="Edited"></span></div><div align="center"><br><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div> </div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font><span><br></span><span title="Edited"><span class=""></span></span></div><div align="center"><span title="Edited"><span class=""><br></span></span></div><div align="center"><span title="Edited"><span class="">#امام_خامنه_ای</span> <span class="">#مقام_معظم_رهبری</span> <span class="">#رهبری</span> <span class="">#زندگی_رهبری</span> <span class="">#ساده_زیستی_رهبری</span> <span class="">#سید_علی_خامنه_ای</span> <span class="">#امام_خامنه_ای_مدظله_العالی</span></span></div> text/html 2019-06-12T13:55:07+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 بین ایران و آمریکا در هیچ صورت جنگ نظامی رخ نمی دهد - سخنرانی روشنگرایانه دکتر حسن عباسی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/286 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">آمریکا و جنگ با ایران !!!</font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#006600">دکتر حسن عباسی : آمریکا وجودش را ندارد وارد جنگ با ایران شود</font></div><div align="center"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/j5AXL/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">در این کلیپ که با سخنرانی دکتر حسن عباسی به بررسی احتمال جنگ بین آمریکا با ایران به صورت نظامی می پردازد و نتیجه گیری میکند این یک امر محال میباشد.</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><br>پی نوشت : <br>سالهاست که این بحث ها مطرح است و متاسفانه گاهی با انداختن این ترس جنگ با آمریکا و متحدانش ،برخی افراد بهره های خود را برده اند.<br>در صورتی که با توجه توان و اقتدار ایران در امکانات نظامی ، امری محال است و قطعا دشمنان ما نیز هیچگاه به صورت نظامی و فیزیکی وارد جنگ با ایران نمی شوند ، بلکه سعی آنها استفاده از جنگ رسانه و الکترونیک است که به لطف خدا در این امر هم پیروز نخواهند شد</span></font></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div> </div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font><span><br></span></div><div align="center"><span><br></span></div><div align="center"><br><span><span title="Edited"><br><font size="1"><span class="">#استاد_حسن_عباسی</span> <span class="">#جنگ</span> <span class="">#خلیج_فارس</span> <span class="">#آمریکا</span> <span class="">#پمپئو</span> <span class="">#جان_بولتون</span> <span class="">#ترامپ</span> <span class="">#جنگ_احتمالی</span> <span class="">#دکتر_عباسی</span> <span class="">#حسن_عباسی</span></font></span></span></div> text/html 2019-06-01T06:25:41+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 مداحی با ولایت می مانیم، شور ما از عاشوراست از میثم مطیعی http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/165 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600">مداحی میثم مطیعی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000">با ولایت می مانیم ، شور ما از عاشوراست</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/UQAv9/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s4.picofile.com/file/8362239934/%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title="">+دانلود کامل مداحی صوتی mp3&nbsp; با کیفیت بالا <br></a></font><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن مداحی در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><div align="center"><br></div><br> text/html 2019-06-01T06:09:03+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 مداحی بنی فاطمه - اللهم رب شهر رمضان هر سحر وقت اذان ، یاد کرببلام http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/164 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><b>مداحی بنی فاطمه</b></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><b>( اللهم رب شهر رمضان هر سحر وقت اذان ، یاد کرببلام )</b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#009900"><b><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/q43rV/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#009900"><b><br></b></font></div><div align="center"><font size="2" color="#009900"><b><br></b></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s5.picofile.com/file/8362239892/%D8%A8%D9%86%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title="">+دانلود کامل مداحی صوتی mp3&nbsp; با کیفیت بالا 3 مگابایت</a><br></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن مداحی در ادامه مطلب ...</font></font></b><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"></font></div> text/html 2019-05-27T23:16:35+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 مداحی زیبای در نجف از محمد حسین پویانفر - در وصف امام علی (ع) http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/337 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#009900">مداحی زیبای در نجف از محمد حسین پویانفر</font><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#990000">در وصف امام علی (ع)</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361838926/14448643_3067_b_355434646.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><span title="Edited">حی علی خیرالعمل یعنی ولای مرتضی<br>روزی عالم میرسه از خاک پای مرتضی</span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این نماهنگ مداحی زیبا که تیتراژ برنامه درّنجف از شبکه قرآن سیما را محمد حسین پویانفر ، اجرا کرده است.</font></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><a href="http://s8.picofile.com/file/8269938984/Saber_Khorasani_Reza_Sanatgar_imam_hasan_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title=""><br></a><div align="center"><font size="3" face="Mihan-IransansBold"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8361839768/mohammad_hossein_pooyan_far_dor_najaf_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ مداحی با کیفیت بالا 78 مگابایت از سایت پیکوفایل</a></b></font></div><br><div align="center"><br><br><br><br><br><br><font size="2"><b><a href="http://s8.picofile.com/file/8361839900/%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D9%86%D8%AC%D9%81.mp3.html" target="_blank" title="">+دانلود صوتی mp3&nbsp; با کیفیت بالا 7 مگابایت</a></b></font></div><div align="center"><font size="2"><b></b></font><br></div></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر و پخش آنلاین در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000"><br></font></font></b></div> text/html 2019-05-26T00:45:50+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 سخنرانی استاد رائفی پور - در شب قدر ، هیچ کس حق نا امیدی نداره http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/156 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">سخنرانی استاد رائفی پور - در شب قدر ، هیچ کس حق نا امیدی نداره</font><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8361655542/shbe_ghadr_naomidi.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span><font face="Mihan-Iransans" color="#009900"><span title="Edited"><font size="3">مهم نیست اعتقاد داری یا نه!!!</font></span></font><br><font face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><span title="Edited"><font size="3">هیچ کس در این شب حق ناامیدی نداره</font></span></font><br><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span class="">#شب_قدر_رو_دریابیم</span></font></span></font></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">پخش آنلاین :</font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/e0iyE/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></font></div><div align="center"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="right"><br><span title="Edited"></span><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span><br><span title="Edited"><font size="3">پی نوشت :&nbsp; در شب قدر هیچ کس حق ناامیدی را ندارد</font></span><br><span title="Edited"><font size="3">امشب انرژی ها بالاست</font></span><br><span title="Edited"><font size="3">همه دست ها به سمت خداست.</font></span><br><span title="Edited"><font size="3">سلامتی ، موفقیت ، دل خوش </font></span><br><span title="Edited"><font size="3">خواسته من از خدا برای شماست. </font></span><br><span title="Edited"><font size="3">مارو هم دعا كنید.</font></span><br><span title="Edited"><font size="3">التماس دعا</font></span></font></div><div align="center"><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div> </div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font><span><br></span><br><span title="Edited"></span></div><span title="Edited"><br><span class="">#شب_قدر </span><span class="">#شب_قدر</span><span class=""> #لیلة_القدر </span><span class="">#شب_قدر_اول </span><span class="">#شب_احیا</span><span class=""> #التماس_دعا</span><span class=""> #استاد_علی_اکبر_رائفی_پور</span><span class=""> #علی_اکبر_رائفی_پور</span><span class=""> #استاد_رائفی_پور</span><span class=""> #رائفی_پور</span><span class=""> #امام_زمان_عج</span></span></div><br> text/html 2019-05-22T06:43:31+01:00 sarbazeakhar.mihanblog.com ho590 تلاوت مجلسی استاد کریم منصوری - آیه 4 سوره یوسف - تیتراژ سریال یوسف http://sarbazeakhar.mihanblog.com/post/167 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600">تلاوت مجلسی استاد کریم منصوری - آیه 4 سوره یوسف</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">( تیتراژ سریال یوسف )</font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000">از این صوت زیبا لذت ببرید.</font></font></span></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><style><br></style></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DgTvf/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><br><span></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><br></font></font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><a href="http://s8.picofile.com/file/8361262034/%D8%A2%DB%8C%D9%87_4_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D8%B2_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C.mp4.html" target="_blank" title="">+ دانلود کلیپ تلاوت زیبای استاد کریم منصوری (14 مگابایت)</a></font></font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><br></font></font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><br></font></font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><img src="http://s8.picofile.com/file/8361260792/image_2019_5_22_5_10_15_962_Hi1.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#CC0000"><br></font></font></span></div><div align="center"><span><br></span></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span><br></span></font></div><div align="center"><div align="right"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans">&nbsp;آیه ۴ سوره یوسف :</font></span><br><span></span><br><span><font size="3" face="Mihan-Iransans">إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیهِ یَا أَبَتِ إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُهُمْ لِی سَاجِدِینَ&nbsp;﴿۴﴾</font></span></div><div align="right"><span></span><br><font color="#009900"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans">[یاد کن] آن گاه که یوسف به پدرش گفت: پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه برایم سجده کردند! (۴)</font></span></font><br><span></span></div><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br>پی نوشت : هیچ صوتی زیباتر از صوت قرآن نیست ، باید فرهنگ قرآنی را در جامعه گسترش داد.</font></span></div><div align="center"><span><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></span><div align="center"><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font></div><div align="center"><br><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.instagram.com/ho590" target="_blank" title="">https://www.instagram.com/ho590</a></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><a href="https://www.twitter.com/ho590original" target="_blank" title="">https://www.twitter.com/ho590original</a></font></div> </div><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"></span></font></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><span title="Edited"><span title="Edited"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font size="3"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans"><span title="Edited"><font face="Mihan-Iransans">-------------------</font></span></font></span></font></span></font></span></span></span></font><span><br><br><span class="">#کریم_منصوری</span><span class=""> #استاد_کریم_منصوری</span> <span class="">#سوره_یوسف</span> <span class="">#سوره_یوسف_آیه_۴</span> <span class="">#سوره_یوسف_آیه_4</span> <span class="">#قرآن</span> <span class="">#قران</span> <span class="">#تلاوت_مجلسی</span><br><span class="">#quran</span> <span class="">#quran_kareem</span></span></div>