سرباز آخر http://sarbazeakhar.ir 2020-01-28T01:32:32+01:00 text/html 2020-01-22T13:56:52+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « مادر غمخوار » با نوای حاج مهدی رسولی - ایام فاطمیه http://sarbazeakhar.ir/post/372 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#006600">نماهنگ « مادر غمخوار »&nbsp; با نوای حاج مهدی رسولی</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#660000">(ایام فاطمیه)</font><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ySQ1N/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s7.picofile.com/file/8385657826/Mehdi_Rasouli_madare_gham_khar_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 70 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/8n34nhg1yxlb3mz/Mehdi_Rasouli_-_madare_gham_khar_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 70 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ «مادر غمخوار» با صدای مهدی رسولی در هیئت ثارالله زنجان - شاعر : اکبر شیخی <a rel="nofollow" class="opacity-0" name="SaveComment">- </a></font><a rel="nofollow" class="opacity-0" name="SaveComment"></a><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a rel="nofollow" class="opacity-0" name="SaveComment">به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)</a></font></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div><br></div> text/html 2020-01-22T13:25:30+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 مداحی سید رضا نریمانی برای سردار سلیمانی « نمیشه باورم » به سبک منم باید برم http://sarbazeakhar.ir/post/371 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4" color="#006600">مداحی سید رضا نریمانی « نمیشه باورم » به سبک منم باید برم</font><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000">ویژه شهادت سردار قاسم سلیمانی<br></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نمیشه باورم خبرهایی که میشنوم <br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600">چطور قبول کنم که بی علم شده حرم</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ltXMP/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s7.picofile.com/file/8385660118/narimani_sardar_soleymani_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود مداحی با کیفیت بالا 140 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/t1wicn3yriif94l/narimani_-_sardar_soleymani_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود مداحی با کیفیت بالا 140 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مداحی سید رضا نریمانی به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی در اصفهان - گلستان شهدا - 14 دی 98</font><br></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div><br></div> text/html 2020-01-22T13:01:55+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 مداحی میثم مطیعی به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی http://sarbazeakhar.ir/post/370 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#006600">مداحی میثم مطیعی به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی</font><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000">آه مالک اشتر علی ...<br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/f9UoN/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8385658626/meysam_motiee_sardar_soleimani_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود مداحی با کیفیت بالا 200 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/7u7jkh4s5ptclct/meysam_motiee_-_sardar_soleimani_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود مداحی با کیفیت بالا 200 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مداحی میثم مطیعی به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی در قم - حرم حضرت فاطمه معصومه (س)</font><br></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div><br></div> text/html 2020-01-22T00:25:51+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « مرد نبرد » از گروه سرود ندای ثامن به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی http://sarbazeakhar.ir/post/369 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font color="#006600">نماهنگ « مرد نبرد » از گروه سرود ندای ثامن </font><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000">شهادت سردار قاسم سلیمانی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/9RDt5/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#660000"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s7.picofile.com/file/8385659300/samen_marde_nabard_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 75 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/59wcahg37vqk75e/samen_-_marde_nabard_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 75 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ « مرد نبرد » با اجرای گروه سرود ندای ثامن به مناسبت شهادت سردار قاسم سلیمانی که </font><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">قاسم صرافان شاعر، احسان جوادی آهنگساز و تنظیم کننده بوده اند.</font></div><div align="right"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans">این نماهنگ در کوتاه‌ترین زمان ممکن تهیه و تولید شده و محتوای آن بر اساس تصاویر آرشیوی بوده که طی سال‌های گذشته از مجراهای مختلف تصویری در دسترس مخاطبان قرار گرفته و تولید کنندگان آن تلاش کردند یک روز پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی آن را در دسترس مخاطبان قرار دهند.</font></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div> text/html 2020-01-21T22:24:26+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « حوالی حرم » با صدای حسین طاهری - شبهای دلتنگی http://sarbazeakhar.ir/post/368 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">&nbsp;نماهنگ « حوالی حرم » با صدای حسین طاهری - زیارت کربلا<br></font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#990000">آه از دوری....</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YbGdt/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8381930518/hossein_taheri_havali_haram_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 90 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/7boutf9um28m1ma/hossein_taheri_-_havali_haram_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 90 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ « حوالی حرم » با صدای حسین طاهری که از مجموعه شب‌های دلتنگی کاری از ماوا و موسسه عقیق شب‌های جمعه هر هفته در حال و هوای زیارت سیدالشهداء منتشر می شود</font></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><br></div> text/html 2020-01-17T14:45:36+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « هوای تو » با صدای امیر عباسی - شبهای دلتنگی http://sarbazeakhar.ir/post/367 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ « هوای تو » با صدای امیر عباسی - زیارت کربلا</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#990000"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;" id="nwstxtBodyPane"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt; line-height: 26px;">بیچاره اون که حرم رو ندیده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بیچاره تر اون که دید کربلاتو</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/x96sW/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8381930484/amir_abbasi_havaye_to_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 60 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/1u70uydjnf5b766/amir_abbasi_-_havaye_to_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 60 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ « هوای تو » با صدای امیر عباسی که از مجموعه شب‌های دلتنگی کاری از ماوا و موسسه عقیق شب‌های جمعه هر هفته در حال و هوای زیارت سیدالشهداء منتشر می شود</font></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><br></div> text/html 2020-01-17T13:23:48+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « عشق آمد » از صابر خراسانی در مدح حضرت معصومه http://sarbazeakhar.ir/post/366 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ « عشق آمد » از صابر خراسانی در مدح حضرت معصومه</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/M94UK/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s7.picofile.com/file/8381930676/saber_khorasani_eshgh_amad_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 90 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/h6nqhwl9d40k6yu/saber_khorasani_-_eshgh_amad_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 90 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ زیبای عشق آمد با صدای صابر خراسانی کاری از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قم</font></div><div align="center"><br></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><br></div> text/html 2020-01-15T22:11:46+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « گندم » به روایت سید حمیدرضا برقعی http://sarbazeakhar.ir/post/365 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ « گندم » به روایت سید حمیدرضا برقعی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/KFvWg/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8382142868/borghei_gandom_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 90 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://s6.picofile.com/file/8382142868/borghei_gandom_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 90 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ گندم با شعر و صدای حمیدرضا برقعی </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">به مناسبت ایام فاطمیه </font><font size="3" face="Mihan-Iransans">کاری از موسسه مصیر </font></div><div align="center"><br></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><br></div> text/html 2020-01-02T15:34:20+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « خانه پدری » به روایت سید حمیدرضا برقعی http://sarbazeakhar.ir/post/364 <div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ « خانه پدری » به روایت سید حمیدرضا برقعی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/heETj/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s7.picofile.com/file/8380815392/borghei_khane_pedari_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 110 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/ze3isui622lps19/borghei_-_khane_pedari_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 110 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ خانه پدری را با شعر و اجرای حمیدرضا برقعی در مدح حضرت علی علیه السلام ، نویسنده و کارگردان : میم . ب . مهاجر </font> </div><p style="text-align:justify"><br></p><div align="center"><br></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><br></div> text/html 2020-01-02T15:19:31+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 نماهنگ « چای روضه » به روایت سید حمیدرضا برقعی http://sarbazeakhar.ir/post/363 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">نماهنگ « چای روضه » به روایت سید حمیدرضا برقعی</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/RUkXh/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"><br></font></div><div align="center"><div align="center"><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8380815442/borghei_chaye_rozeh_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 80 مگابایت از سایت پیکوفایل</a><br>یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/wb1eqbdewrzq7cx/borghei_-_chaye_rozeh_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود نماهنگ با کیفیت بالا 80 مگابایت از سایت مدیا فایر</a><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نماهنگ «چای روضه» با صدای سید حمیدرضا برقعی اثر «چای روضه» با صدای سیدحمیدرضا برقعی، نویسندگی و کارگردانی مهدیار عقابی و آهنگسازی و تنظیم‌کنندگی امید روشن‌بین ارائه می‌شود..</font></div><p style="text-align:justify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">«چای روضه» داستان دختری است که بعد از سال‌ها برای احیای سنت روضه خانگی مادربزرگش به خانه قدیمی‌اش برمی‌گردد. نماهنگ در فضای دهه ۶۰ و ۹۰ می‌گذرد و در حدود ۵ دقیقه است.</font></p><div align="center"><br></div><br><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div> text/html 2020-01-01T01:40:20+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 دانلود مستند متولد اورشلیم + نقد محتوایی http://sarbazeakhar.ir/post/362 <div align="center"><h4 class="subtitle kicker"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">نگاهی به مستند «فرزند اورشلیم»</font></h4><div><br></div><div><img src="http://s7.picofile.com/file/8383478768/ourshalim1_1_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در مستند متولد اورشلیم محمد دلاوری در مقام راوی با ۵ شخصیت یهودی (یک استاد دانشگاه، یک خاخام یهودی، یک خواننده زن، یک عضو ارتش اسرائیل و یک فعال اجتماعی) گفتگو می‌کند و نظر آن‌ها را پیرامون هولوکاست، جشن پوریم،&nbsp;شکل‌گیری اسرائیل&nbsp;و … جویا می‌شود تا اطلاعات دقیق‌تری از این کشور ساختگی کسب کند و به این پرسش مخاطب ایرانی پاسخ بگوید که چرا شعار «مرگ بر اسرائیل» سر می‌دهد و در پاسپورتش درج شده سفر به سرزمین‌های اشغالی ممنوع است.</font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=17&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود مستند متولد اورشلیم</a></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8383478776/ourshalim1_2_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><br><font face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=17&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود مستند متولد اورشلیم</a></font></font></div><div align="center"><center><h2><font face="Mihan-Iransans">اطلاعات مستند متولد اورشلیم</font></h2></center> <font face="Mihan-Iransans"><strong>کارگردان:</strong>&nbsp;حسین شمقدری<br><strong>تهیه‌کننده:</strong>&nbsp;محمدحسن مددی<br><strong>مدیر تولید و ارتباطات:</strong>&nbsp;محسن اخوان‌فر<br><strong>پژوهش:</strong>&nbsp;محمدحسن ناظمی اردکانی<br><strong>تدوین:</strong> حسین شمقدری<br><strong>موسیقی:</strong> محمدحسن بینا<br><strong>طراحی:</strong>&nbsp;علی‌اکبر ظاعن<br><strong>سال تولید:</strong>&nbsp;1398<br><strong>عوامل اجرایی:</strong>&nbsp;رضا بارانی</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://s6.picofile.com/file/8383478784/ourshalim1_3_.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div align="right"><br></div><div align="right"><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong class="md-inline-bold">شرح مستند</strong></font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">«متولد اورشلیم» با صحبت از جشن «پوریم» آغاز شد. تا ذهن مخاطبان خود را به مساله دشمنی قدیمی ایرانیان و یهودیان توجه دهد. بلکه گریزی باشد به دشمنی امروزی کشور ایران با رژیم صهیونسیتی اسرائیل. مسأله‌ای که در این چند سال از زبان نخست وزیر رژیم اسرائیل و رئیس جمهور آمریکا بارها بیان و در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب قابل توجه‌ای داشته است.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">بعد از آن مستند به زندگی آقای دلاوری بعد از زمان انقلاب، روز قدس و دشمنی با اسرائیل پرداخته و از خصومت دیرینه کشور و مردمش با اسرائیل صحبت می‌کند. در ادامه روند مستند در جهت پاسخگویی به این سوال است که چرا مردم ایران و اسرائیل با یکدیگر دشمنی دارند یا به عبارتی پدر کشتگی دارند. در این مستند یهودیان اسرائیل با عنوان یهودیان صهیونیسم معرفی می‌شوند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نکته‌ای که مخاطبان باید در وحله اول به آن توجه کنند آن است که تا مستند به پایان نرسیده، نباید درباره آن زود قضاوت شود. نکته دوم درباره ادامه دار بودن این مستند است که منجر به وارد نبودن برخی از نقدها و یا جبران آن موارد در شماره‌های بعدی است.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در این مستند با افراد مختلفی مثل یک خاخام یا روحانی یهودی، خواننده، استاد دانشگاه که رشته‌اش زبانشناسی ایرانی است، یک خبرنگار که قبلاً در اسرائیل سرباز بوده مصاحبه شده. در ضمن آن نیز به دو موضوع مهم مرتبط با بحث یعنی «جشن پوریم» و «هولوکاست» یا اردوگاههای کار نیز پرداخته است. اما بحث تا حدودی نیمه کاره می‌ماند که به احتمال زیاد در شماره‌های بعدی مستند به آن پرداخته خواهد شد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مصاحبه شونده اولی «تامار» است که در ارتباط با ایرانیان بسیار محتاط بوده و علت آن را خطر سپاه پاسداران برای خودش اعلام می‌کند. نفر دوم یک خاخام یهودی به نام «آمنون» است. آقای دلاوری در صحبت اولیه خود درباره مناسک و آداب و رسوم آنان سوال‌هایی را مطرح و بعد موضوع برتری طلبی یهودیان را مورد سوال قرار می‌دهد. آمنون در پاسخ یهودیت را یک موهبت عنوان کرده و برتری و برگزیدگی یهودیان را به عنوان برگزیدگی در اجرای فرامین الهی تفسیر می‌کند. در پایان نیز می‌گوید دیگران هم می‌توانند یهودی بودن را انتخاب کنند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">جالب است که حرف‌های این خاخام یهودی و «کنعان»، فرد آخری که با او در این مستند مصاحبه می‌شود کاملاً تناقض دارد. با این که هر دو از اسرائیل و صهیونیسم هستند. البته این امر را نباید از نظر دور داشت که کنعان یک صهیونیست لائیک و خداناباور است و آمنون یک صهیونیست روحانی. همین نکته به ظاهر کوچک در این مستند به ما می‌گوید که صهیونیسم یک مذهب و سلوک دینی نبوده و تعابیر مختلفی از آن وجود دارد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نفر سوم «عاصف» است. وقتی از او درباره صهیونیست بودنش سوال شد، او از حق داشتن کشور برای یهودیان و پیوند عاطفی و تاریخی یهودیان و سرزمین اسرائیل صحبت کرد. زمانی که از تجاوز یهودیان به فلسطین سوال شد او به شدت عصبی شد و بحث هولوکاست و جنگ جهانی دوم را بازگو و آن را دلیل حضور یهودیان در اسرائیل می‌دانست. در همین هنگام آقای دلاوری در پاسخ می‌گوید: ولی این دلیل نمی‌شود که یهودیان کشور خودشان را در درون کشور دیگری بنا کنند. عاصف نیز همچون سایر افراد مصاحبه شونده در این مستند اشغالگری و ظلم یهودیان را نادرست دانست ولی همچون سایر دوستان صهیونیستش در این مستند حق کشور داشتن یهودیان و موجودیت اسرائیل را تأیید کرد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نفر چهارم «اِسوتا کُندیش» یک خواننده زن یهودی است که از گفتار و رفتار او کاملاً مشخص است که انسانی صلح طلب بوده ولی در عین حال قائل به حق داشتن سرزمین برای یهودیان است. با این حال او رفتار هم ‌کیشان خود را نمی‌پسندد و اظهار تأسف می‌کند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">«کنعان» به عنوان آخرین فرد صهیونیست مستند که با او مصاحبه شده، جدا از این که یهودیت را دینی تبلیغی نمی‌داند، کاملاً رفتار یهودیان در اسرائیل را موجه دانسته و معتقد است که آنچه حرف تعیین کننده در این دنیا را می‌زند «زور» و «قدرت» است. حتی وقتی آقای دلاوری از او می‌پرسد که آیا می‌تواند کسی را بکشد، خیلی راحت می‌گوید بله، اگر لازم باشد این کار را می‌کند. جالب است که این حرف را در کمال خونسردی می‌زند به شکلی که حتی آقای دلاوری هم از این حرف تعجب می‌کند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">از دیگر نکات جالب و زیبای این مستند گره زدن مسأله اردوگاه‌های کار یا واقعه هلوکاست به اردوگاه صبرا و شتیلا فلسطینیان بود. به عبارتی این دو اتفاق را با هم مقایسه کرد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s6.picofile.com/file/8383479450/orshlim.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong class="md-inline-bold">نقد فرم مستند</strong></font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نقاط قوت:</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مستند با توجه به این که از نظر کات، پلان‌ها و سکانس‌ها با هم در یک توازن بودند، ریتم نسبتاً خوبی داشت. این امر باعث می‌شد تا مخاطب خسته نشده و مجبور نباشد یک پلان را به مدت طولانی تماشا کند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نقاط ضعف:</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">از جهت تصویر برداری بخشی از سکانس‌ها بر روی دست گرفته شده که در این حالت ما شاهد قاب بندی خاصی برای جذابیت بیشتر مستند نیستیم. تقریباً می‌توانیم بگوییم خیلی عادی بوده و توقع نماهای جذاب تری داشتیم. حتی از لحاظ جلوه‌های بصری در تدوین کار نیز می‌توان از جلوه‌های ویژه قشنگتری استفاده کرد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">اگر بخواهیم از لحاظ فرمی دقت کنیم امکان این بود که در انتخاب زاویه دوربین، نوع اندازه نما و نوع قاب بندی، بشتر دقت شود و از این طریق بتوانیم فضا را برای مخاطب جذاب‌تر و قشنگ‌تر کنیم.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">از دیگر نقاط ضعف مستند «متولد اورشلیم» عدم نورپردازی درست برای مصاحبه گیرنده بود. شاید هم بتوان گفت که هیچ نورپردازی خاصی نداشت. حتی در یکی از صحنه‌ها بکگراند کار «ساچوره» یا سوخته بود چرا که هیچ نور پردازی نشده بود. همچین جدای از نورپردازی، امکان بکگراند بهتری از نظر جلوه‌های بصری برای فضای مصاحبه وجود داشت.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مسأله بعدی درباره نوع تصویر برداری درون ماشین است که اگر با تجهیزات مناسب‌تری این کار صورت می‌گرفت، تصاویر بهتری داشته باشیم.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">از طرف دیگر می‌توان گفت که مستند یک کار رئال و واقعی بوده و طبیعتاً وقتی موضوع آن نیز رئال باشد ما نیازمند درام هستیم. اما ما در این کار شاهد درام نبودیم. چرا که هیچ چالش یا اوج و فرودی در این مستند نیست. در واقع کارگردان می‌توانست با استفاده از نوع موسیقی و استفاده از تصاویر آرشیوی بیشتر این درام را ایجاد کند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">یعنی ما می‌توانستیم از تصاویر آرشیوی بیشتری در مستند استفاده کنیم تا از این طریق هم ریتم مستند بالاتر برود و هم از نظر جلوه بصری جذاب‌تر و هم زمان پلان‌ها کمتر می‌شد. نقطه قوتی که باعث جلب مخاطب به مستند می‌شود ریتم بالاست. اگر ما در این مستند ریتم بالاتری می‌داشتیم یقیناً جذابیت بیشتری داشتیم.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در واقع با موسیقی‌های بهتری که دارای اوج و فرود لازم بودند می‌توان آن حس و حالت غم یا اضطراب و استرس را راحت‌تر به مخاطب منتقل کرد. در این صورت دیگر نیاز نبود از مصاحبه گیرنده یا همان آقای دلاوری «اکت» یا بازی بیشتری بگیریم.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">از طرف دیگر آقای دلاوری می‌توانست با سوالاتی با چلنج بیشتر، طرف مقابل را با چالش بیشتری مواجه کند و بازی بیشتری از آن‌ها بگیرد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">البته در زمینه نوع تصویر برداری این امر را باید در نظر گرفت که ممکن است شرایط لازم و یا امکانات لازم برای آن صحنه یا موقعیت به نحو وافی و کامل محیا نباشد. بنابراین نقدهای مطرح شده از اهمیت و خوبی کاری چیزی کم نمی‌کند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">همچنین آقای دلاوری می‌توانست به عنوان فرم اجرا و مصاحبه کننده، حرکات بدنی و چهره بهتر و جذاب‌تری داشته باشد. به این بیان که حرف‌های زده شده و اتفاق‌های رخ داده را با رفتار و فرم بدنش راحتر به مخاطب انتقال دهد. به عبارتی اگر آقای دلاوری می‌توانست فرم ممیک صورت خود یعنی نوع بازی با گونه‌ها را با فضا هماهنگ‌تر کند، در انتقال حس آن فضا به مخاطب قوی‌تر عمل می‌کرد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">در تئاتر می‌گویند اگر می‌خواهی حسی را به مخاطب منتقل کنی باید با دست و بدنت علاوه بر زبان نیزصحبت کنی. آقای دلاوری با زبان به خوبی سعی می‌کرد که حس خود را القا کند ولی با فرم بدن و دستش آن گونه که باید موفق نبود.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><strong class="md-inline-bold">نقد محتوایی</strong></font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">«متولد اورشلیم» اثری بدیع و نوع است که اطلاعات خوب و جالبی از فضای فکری مردم اسرائیل و کسانی که قائل به صهیونیسم هستند به مردم ایران و مخاطب می‌دهد. اما این مستند چندین اشکال عمده دارد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">اول این که در این مستند چندین گزاره و سوژه متفاوت مثل «صهیونیسم»، «جشن پوریم»، «هولوکاست یا اردوگاه‌های کار» و «ماهیت اسرائیل» مطرح شده که هر یک به تنهایی قابلیت ساخت یک مستند را دارند. چرا که هر یک از موضوعات، دارای ابعاد و نظرگاه‌های متفاوتی هستند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">دوم آنکه در ابتدای مستند هیچ تعرف دقیقی از صهیونیسم ارائه نشد و چنین به مخاطب القا شد که صهیونیسم در اسرائیل خلاصه شده، در حالی که اسرائیل وجه سیاسی صهیونسم است. به عبارتی صهیونیسم یک جریان است که محدود به یهودیان نیست. به طور مثال خاندان راکفلرها یهودی نیستند اما با خاندان یهودیان زرسالار صهیونیسم پیوندی تنگاتنگ دارند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مسأله سوم جشن پوریم است. در این مستند هیچ اشاره‌ای به ماهیت این مراسم نشد، این که این جشن یک مراسم ملی است مثل عید نوروز ما و یا تنها یک مراسم مذهبی است؟ نکته دیگری که درباره عید پوریم باید بیان شود آن است که به علت تاریخی بودن بحث عده‌ای از محققان در اصل وقوع چنین حادثه‌ای و عده‌ای در حدود و وسعت آن نقدهایی دارند. به همین دلیل جا داشت حداقل در این مستند به این مطالب اشاره می‌شد و به اطلاعات سطی و پیش فرض‌های مخاطب اکتفا نمی‌کردند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مسأله بعدی که همچون پوریم قابل مناقشه است، هولوکاست بود. متاسفانه این مورد اگرچه در دوره‌ای در داخل کشور جنبه سیاسی پیدا کرد ولی به تنهایی جای نقد و گفتمان فراوانی دارد. متاسفانه روند مستند به شکلی بود که هولوکاست را تایید کرد و در ضمن آن تنها اشاره‌ای به گفتار برخی پژوهشگران شد. اگرچه در نهایت این مظلوم نمایی در مقابل عملکرد یهودیان در صبرا و شتیلا قرار گرفت.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">اشکال پنجمی که به این مستند وارد است، عدم پرداختن درست به مسأله دشمنی ایران و اسرائیل و پاسخ دادن به این سوالات که این دشمنی وجه مذهبی دارد یا ملی؟ یا این که این دشمنی مختص ایران است یا سایر کشورها یا مردم جهان نیز چنین موضعی دارند.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">نکته پایانی که باید در این مستند به آن توجه می‌شد، مصاحبه با خاخام یهودی بود. در یهودیت نیز همچون اسلام و سایر ادیان فرقه‌ها و مذاهب گوناگونی وجو دارد. طبیعتاً عقاید متفاوتی هم خواهند داشت. اما این مصاحبه با خاخام یهودی در این مستند به شکلی است که گویی او نماینده‌ای از تمام مذاهب یهودی است. به شکلی که گویی عقاید تمام یهودیان اسرائیل یا صهیونیست‌های مذهبی چنین است. چرا که حرف‌هایی که این خاخام یهودی درباره نژاد برتر و اینکه این دین قابل انتخاب کردن است کاملاً اختلافی است.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans">البته طبق نظر کارگردان مستند جای حرف علمی نیست اما باید خواطر نشان کرد که پرداختن به موضوع فلسطین و رژیم اسرائیل، از آنجایی که دارای ابعاد مذهبی، ملی و اخلاقی یا انسانی و یا حقوق بشری است جای تأمل و کار بیشتری دارد.</font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl" align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><a href="https://1film.ir/Movie?Movie=17&amp;co=133" target="_blank" title="">+دانلود مستند متولد اورشلیم</a><br></font></font></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl" align="center"><br></p><p class="md-block-unstyled md-block-rtl" align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"></font></font></p></div> text/html 2019-12-29T05:08:16+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 مداحی حماسی بدون سانسور مثیم مطیعی از فتنه 98 - فتنه بنزینی http://sarbazeakhar.ir/post/361 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">مداحی حماسی بدون سانسور مثیم مطیعی از فتنه 98</font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900"></font><div align="center"><br><font color="#CC0000"><font size="3"><font face="Mihan-Iransans">( فتنه بنزینی )</font></font></font><br></div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/VBueT/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مداحی میثم مطیعی که در 29 آبان 98 در حرم حضرت معصومه (س) ، فتنه 98 و حوادث اخیر کشور و اغتشاش در برخی شهرهای ایران را روایت کرده است.</font></div><div align="center"><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s7.picofile.com/file/8380814892/meysam_motiee_fetne_98_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود تصویری با کیفیت بالا 150 مگابایت از سایت پیکوفایل</a></font></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/xbb9kjtbhdp1m9z/meysam_motiee_-_fetne_98_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود تصویری با کیفیت بالا 150 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن مداحی&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font color="#006600"><br><br></font></font></div> text/html 2019-12-29T04:06:11+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 مداحی حماسی میثم مطیعی - ای نشسته صف اول ! به عدالت برخیز ( نماز عید فطر 97 ) http://sarbazeakhar.ir/post/360 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">مداحی حماسی میثم مطیعی - </font><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">( نماز عید فطر 97 )</font><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">ای نشسته صف اول ! به عدالت برخیز</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><br><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Zc1Vu/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><br><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مداحی حماسی و عدالتخواهانه دکتر حاج میثم مطیعی، که پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (م) در روز عید فطر سال 1397 اجرا شده است.</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s6.picofile.com/file/8381496750/meysam_motiee_safe_aval_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود تصویری با کیفیت بالا 234 مگابایت از سایت پیکوفایل</a></font></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">یا<br><a href="http://www.mediafire.com/file/jzw5ji100wnlwpb/meysam_motiee_-_safe_aval_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود تصویری با کیفیت بالا 234 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن مداحی&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font color="#006600"><br><br></font></font></div><br></div> text/html 2019-12-25T02:08:27+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 مداحی حماسی میثم مطیعی - سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار ( نماز عید فطر 96 ) http://sarbazeakhar.ir/post/359 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#009900">مداحی حماسی میثم مطیعی - سخن از صلح بگو، اسلحه را هم بردار</font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">( نماز عید فطر 96&nbsp; )</font></div><div align="center"><br><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font color="#006600">ای نشسته صف اول! نکنی خود را گم<br> پی اقدام تو هستند هنوز این مردم</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font color="#006600"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><font color="#006600"></font><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YRxXs/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div></font></div><div align="center"><br><div align="center"><br></div><div align="center"><div align="center"><br><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">مداحی حماسی و عدالتخواهانه دکتر حاج میثم مطیعی، که پیش از بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (م) در روز عید فطر سال 1396 اجرا شده است.</font></div></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><a href="http://s7.picofile.com/file/8382753018/meysam_motiee_sokhan_az_solh_96_www_sarbazeakhar_ir.mp4.html" target="_blank" title="">+دانلود تصویری با کیفیت بالا 240 مگابایت از سایت پیکوفایل</a></font></div><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans">یا<br><a href="https://www.mediafire.com/file/agelxkkruf2oieg/meysam_motiee_-_sokhan_az_solh_96_-_www.sarbazeakhar.ir.mp4/file" target="_blank" title="">+دانلود تصویری با کیفیت بالا 240 مگابایت از سایت مدیا فایر</a></font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن مداحی&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div></div><br></div> text/html 2019-12-22T15:59:04+01:00 sarbazeakhar.ir ho590 آهنگ بسیار زیبای « حیفه تو نباشی » از حسین حقیقی http://sarbazeakhar.ir/post/358 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans" color="#009900">آهنگ بسیار زیبای « حیفه تو نباشی » از حسین حقیقی</font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000">( مناسبت شب یلدا )</font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><br></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#CC0000"><img src="http://s7.picofile.com/file/8382110084/photo_2019_12_18_16_46_33.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div align="center"><font size="3"><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><font face="Mihan-Iransans">دلم میخواد مثل قدیما ، بازم کنار هم بشینیم</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><font face="Mihan-Iransans">دقیقه ها میخوان که امشب ، بیشتر از این همو ببینیم</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><font face="Mihan-Iransans">امشب همه هستن ، حیفه تو نباشی</font></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Iransans" color="#006600"><font face="Mihan-Iransans">یه امشب رو میشه ، که مهمون ماشی</font></font></div></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="right"><font size="3" face="Mihan-Iransans">آهنگ «حیفه تو نباشی» به مناسبت فرارسیدن شب یلدا از سوی مرکز موسیقی «ماوا» منتشر شد.</font></div><div align="right"><p class="rtejustify"><font size="3" face="Mihan-Iransans">این آهنگ به خوانندگی «حسین حقیقی» و آهنگسازی «شجاعت شفایی» بر روی شعری از «سیدجواد پرئی» ساخته شده است.&nbsp;</font></p><font size="3" face="Mihan-Iransans"> </font><p class="rtejustify"><br></p><p class="rtejustify" align="center"><br></p><div align="center"><a href="http://s6.picofile.com/file/8382110076/Hossein_Haghighi_Heyfe_to_nabashi_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><font size="3" face="Mihan-Iransans">+ دانلود آهنگ تماشایی با کیفیت بالا (7 مگابایت)</font></a><a href="http://s6.picofile.com/file/8382110076/Hossein_Haghighi_Heyfe_to_nabashi_www_sarbazeakhar_ir.mp3.html" target="_blank" title=""><br></a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">متن شعر&nbsp; در ادامه مطلب ...</font></font></b></div> </div>